]]>

Kursus

Erhvervslejemålets ophør

Du får den mest relevante, opdaterede og praktisk anvendelige viden til at håndtere de særlige problemstillinger ved fraflytning af erhvervslejemål.

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder med erhvervslejeforhold og har et grundlæggende kendskab til erhvervslejeloven i forvejen.

Du er fx medarbejder i et ejendomsselskab, en kommune eller et realkreditinstitut. Du kan også være advokat, jurist, erhvervsmægler, administrator eller asset manager. Du er velkommen uanset din faglige baggrund.

På kurset får du:

  • indsigt i og overblik over de særlige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med lejers fraflytning af erhvervslejemålet
  • viden om, hvordan du fanger problemstillingerne i opløbet og løser dem i tide.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset får du en gennemgang af de meget væsentlige problemstillinger, der omhandler ophøret af erhvervslejemålet. Du får praktisk viden og eksempler fra hele forløbet fra opsigelse/ophævelse over fraflytningsgennemgang og til opgørelsen af mellemværendet med lejer.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg, cases og diskussioner.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset.

Se alle