]]>

Kursus

ESG og bæredygtighed i HR

Lær at kvalificere virksomhedens HR og ansættelsesretlige forhold i relation til S’et i ESG. Du bliver klædt på til at overholde de nye rapporteringskrav og/eller leve op til de krav, I møder i jeres værdikæder.

Startdatoer

19/06-24
København V
27/11-24
København Ø

Varighed

1 dag
09:00-16:00

Pris

5.200 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder med at få virksomheden klar til at overholde de nye krav og indarbejde processer og rutiner, som kan understøtte en bæredygtig udvikling.

Du er fx HR- eller compliancemanager, jurist, advokat, legal counsel eller chief sustainability officer i en privat virksomhed eller organisation.

På kurset får du:

 • kendskab til ESG-rapporteringskrav
 • metoder til indsamling af data til brug for ESG og bæredygtighed på det sociale og ledelsesmæssige område
 • træning i at udfinde de rette data i en virksomhed med fokus på ESG
 • input til at fastlægge ESG-processer i din virksomhed
 • introduktion til andre virksomheders arbejde med ESG og bæredygtighed
 • sparring og feedback på din virksomheds udfordringer.

Kursets indhold

På kurset arbejder du med, hvordan du skal prioritere og håndtere de forhold inden for S’et og den ledelsesmæssige del af G’et, der gør sig gældende i HR og ansættelsesretten. Undervejs får du en større klarhed over ESG-opgavernes omfang og kompleksitet, så du bedre kan være med til at prioritere jeres bæredygtige indsats.

 

 

Vælg startdato

 • Før start

  Som forberedelse læser du udvalgte materialer, og du arbejder med spørgsmål om din egen virksomheds status/parathed inden for ’Social’ i ESG. Det forbereder dig til at overføre undervisningens elementer til din egen virkelighed.

  Du deltager også i en survey om dine erfaringer og udfordringer med ESG, hvor du får nogle spørgsmål, som du skal overveje inden kurset. Surveyen bidrager til dine egne refleksioner over dit arbejde og dine udfordringer på området. Den hjælper samtidig underviserne med at tilpasse kurset til dine og de andre deltageres behov.

  Læs mindre
 • Dagens opbygning

  12. juni 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Kalvebod Brygge 31, 1780 København V

   

  På kursusdagen arbejder du aktivt med de ESG-områder, der er vigtige i forhold til HR og ansættelsesretten. Du kommer igennem en række temaer, hvor vi diskuterer både de legale rammer, og hvordan du i praksis kan behandle og dokumentere de relevante rapporteringsområder.

  Dagen giver dig:

  • overblik over ESG-lovgivningen og kravene til ESG bredt
  • input og eksempler på forskellige rapporteringsformer inden for ESG-feltet
  • indblik og øvelser i at arbejde med relevante rapporteringsområder:
   • god forretningsskik og virksomhedskultur
   • egen arbejdsstyrke, fx karakteristika og medarbejderomsætning
   • sygefravær, arbejdsulykker og menneskerettigheder
   • social sikring og medarbejdernes sociale forhold på og uden for arbejdspladsen
   • foranstaltninger mod vold og chikane
   • lønniveau, arbejdstid og overenskomster
   • ligestilling, lige løn og lige muligheder
   • diversitet
   • negative virkninger på berørte samfund og kunder
   • skandaler og møgsager.

  Du bliver også præsenteret for cases med eksempler på, hvordan andre arbejder med S’et i ESG, så du kan lære fra best practice. 

Hvem underviser?

Pernille Backhausen

Pernille Backhausen
Partner, advokat, SIRIUS advokater 

Pernille arbejder med både individuel ansættelsesret og kollektiv arbejdsret. Hun rådgiver løbende en række virksomheder og fungerer som sparringspartner på det ansættelsesretlige område, fx ved fastlæggelse af personalepolitiske- og HR-spørgsmål som ’sociale’ og ledelsesmæssige dispositioner, omstruktureringer og virksomhedskøb. Pernille har gennem mange år været ekstern lektor på Københavns Universitet. 
Lau Bent Baun

Lau Bent Baun
Statsautoriseret revisor, ejer af Baun & Company

Lau er ekspert og rådgiver i bæredygtighed og ESG-rapportering. Han har mere end 25 års erfaring som revisor og betroet rådgiver for virksomheder af alle størrelser i Danmark og i udlandet. I dag driver Lau sin egen virksomhed og arbejder for at skabe tillid til både finansiel og ikke-finansiel afrapportering. Lau har tidligere været partner og direktør i KPMG og medlem af FSR’s bestyrelse.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussioner og gruppearbejde i udvalgte cases.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater. 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  6.200 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  5.200 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 12. juni 2024, kl. 9.00 - 16.00
 • Kursets referencenr.
 • 39252
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  10. juni 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  19. maj 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Karin Rasmussen

  Karin Rasmussen
  Kursuskoordinator
  kir@djoef.dk
  33 95 98 33

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle