]]>

Kursus

EU og dansk forvaltningsret

Lær at løse konflikter mellem EU-regler og danske regler, så du sikrer god sagsbehandling.

Startdato og sted

09. december 2024
København V

Varighed

2 dage
09:00-16:00

Pris

10.400 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du er sagsbehandler eller leder i den offentlige forvaltning, og du arbejder med EU-retlige problemstillinger og forvaltningsret. 

Du har allerede et vist forhåndskendskab til almindelig forvaltningsret.

På kurset lærer du:

 • hvordan EU-retten griber ind i dansk forvaltningsret
 • hvor og hvornår EU-retten indebærer, at du må bruge de danske forvaltningsregler anderledes, eller de danske regler helt må vige for særlige EU-regler
 • hvordan du rent praktisk finder frem til relevant EU-materiale
 • EU-domstolens fortolkningsstil og de domstolsskabte principper om EU-konform fortolkning
 • hvordan direkte virkning og kravet om EU-rettens forrang frem for nationale regler fungerer.

Kursets indhold

Kurset gennemgår de væsentligste områder, hvor EU-retten påvirker dansk forvaltningsret. Du lærer, hvordan du anvender EU-retten korrekt, og hvad du skal gøre, når EU-retten og dansk ret strider mod hinanden.

Du får et indgående kendskab til EUR-lex databasen. Gennem konkrete øvelser lærer du, hvordan du får adgang til flersproget visning, og hvordan du får adgang til samtlige domme, hvor et bestemt direktiv er omtalt.

 • Dag 1

  Fortolkning og aktindsigt

  9. december 2024, kl. 9.00 - 16.00

  Dagen fokuserer på den almindelige sagsbehandling, og du kommer igennem:

  • fortolkning af danske regler, der gennemfører EU-regler
  • aktindsigt i sager af EU-retlig relevans. 
  Læs mindre
 • Dag 2

  13. december 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Kalvebod Brygge 31, 1780 København V

  På dag 2 kommer du igennem:

  • håndhævelse af EU-regler
  • retsvirkningerne af hjemmelsmangler og sagsbehandlingsfejl
  • kildesøgning inden for EU-retten.

Hvem underviser?

Morten Broberg

Morten Broberg
Professor, ph.d., Københavns Universitet

Morten forsker og underviser i EU-ret på Københavns Universitet. Han har omfattende undervisningserfaring og en stor international erfaring fra EU-Domstolen og forskellige udenlandske forskningsinstitutioner og universiteter. Morten har undervist i flere år for Djøf.

Christian Østrup

Christian Østrup
Teamleder og chefkonsulent, Miljøministeriet

Christian har 25 års erfaring fra bl.a. Justitsministeriet, og han har indgående viden om arbejdet i centraladministrationen og de juridiske discipliner, der er relevante for ministerier og styrelser, fx inden for aktindsigt, lovteknik og implementering af EU-regulering i dansk ret. Christian er leder af Miljøministeriets lovgivningsteam, der har ansvaret for ministeriets lov- og bekendtgørelsesarbejde. Han er desuden ekstern lektor i EU-ret, og han underviser i institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret på Københavns Universitet. Christian er medforfatter til ’Loven – om udarbejdelse af lovforslag’ (Djøf Forlag) og ’Miljøoplysningsloven med kommentarer’ fra 2023 (Djøf Forlag).

Kursets form

Undervisningen veksler mellem præsentationer fra underviserne og en række cases, hvor du får mulighed for at prøve teorien i praksis. Tag gerne eksempler med fra dit daglige arbejde, så vi kan gøre undervisningen så praktisk anvendelig som muligt.

Kurset svarer til 14 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 38 tidligere deltageres tilfredshed.

Kurset var en god opfriskning, med udgangspunkt i de grundlæggende elementer af EU-retten, retspraksis og Domstolens fortolkningsstil, samtidig med, at der var plads til dialog og inddragelse af deltagernes erfaringer og betragtninger.
Liv Gill, Arla Foods amba

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  12.400 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  10.400 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 9. - 10. december 2024, kl. 9.00 - 16.00 begge dage
 • Kursets referencenr.
 • 38410
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  2. december 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  11. november 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Lene Petersen

  Lene Petersen
  Kursuskoordinator
  lpt@djoef.dk
  33 95 96 42

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle