]]>

Kursus

Forandringsagent i en grøn omstilling

Fyld din grønne værktøjskasse med indsigt i begreber, politiske aftaler, interessenter, trends og kommunikationsgreb inden for grøn omstilling, klima- og energisystemer og bæredygtighed.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er i gang med eller står over for at skulle arbejde med organisationens grønne agenda og bæredygtige forandringer.

Du ønsker at få en grundig indføring i klima- og bæredygtighedsområdet. Du vil forstå, hvad der er på spil på klimaområdet og i den grønne omstilling. Du vil klædes på til at navigere i den offentlige debat og internt i din organisation eller virksomhed, når I arbejder med grønne produkter, partnerskaber og bæredygtige tiltag. 

Måske arbejder du med tal og laver analyser, måske skriver du beslutningsoplæg eller driver grønne projekter.

På kurset får du:

  • forståelse for de centrale begreber og dagsordener i den grønne omstilling
  • viden til at bygge bro mellem fagligheder inden for samfundsvidenskab, kommunikation og ingeniørfaglighed i tilgange til klima, energi og bæredygtighed
  • overblik over de centrale aktører på klimaområdet i dansk og international kontekst og indsigt i deres styrkeforhold og interesser
  • indsigt i, hvordan klimamål og -lovgivning bliver til, og hvilke udfordringer der opstår i at fastsætte og opfylde dem
  • overblik over sammenhænge og dynamikker i klima- og energisystemer
  • indsigt i politisk interessevaretagelse og kommunikative dos and don’ts i en grøn omstilling
  • sparring og feedback gennem arbejdet med relevante cases.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset får du de afgørende og grundlæggende forudsætninger for at kunne agere som forandringsagent i en grøn omstilling med fokus på klima og bæredygtighed i din organisation eller virksomhed.

Den grønne omstilling er den vigtigste og mest komplekse opgave, vi som samfund står overfor. Samtidig er det et område, der er fyldt med dilemmaer og forskelligartede interesser, som skal forenes. 

For at lykkes med projekter for en grøn omstilling er der brug for fælles forståelse, viden og samarbejde på tværs af fagområder og sektorer. Uanset om du arbejder med klima, energi og bæredygtighed til daglig, eller om du blot er ved at snuse til området, har du brug for særlige forudsætninger for at kunne navigere effektivt i et så komplekst stofområde. 

Kurset klæder dig på til at afkode, hvad der er på spil på den grønne dagsorden, og til at træffe kloge valg, drive effektfulde projekter og udtænke gode klimaløsninger. Efter kurset vil du være klædt på til at koble dine kompetencer med dine kollegers og samarbejdspartneres, så du kan bidrage til grønne initiativer og projekter på tværs af faggrupper, funktioner og sektorer.

Kursets form

I løbet af fire moduler får du indsigt og redskaber til at navigere som forandringsagent i en grøn omstilling.

Kursets indhold bliver så vidt muligt tilpasset til deltagernes interesser, med særligt fokus på de sektorer og vinkler, som er relevante for dig og de andre på holdet. Undervisningen indeholder bl.a. praksisnære vidensoplæg fra eksperter, som vi krydrer med gode eksempler. Undervejs løser du cases sammen med de andre deltagere, hvor I bringer jeres nye viden i spil.

Til hver undervisningsgang er der et mindre pensum af relevante artikler og tekster, som du finder på Djøfs digitale læringsportal. På læringsportalen kan du også lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kursets start. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det fysiske kursusmateriale.

Det siger tidligere deltagere


Et glimrende og i den grad aktuelt og vigtigt kursus for medarbejdere i alle sektorer. Kurset giver en basisindføring i grundlaget for grøn omstilling - med fokus primært på klima - som giver fine forudsætninger for at arbejde videre med emnerne på ens egen arbejdsplads.
Katja Wolfhechel, Fiskeristyrelsen

Godt kursus med en meget vidende og engageret underviser og gode og kvalificeret oplæg. Det var en tour de force, hvor mange emner blev berørt, hvilke viser hvor store et område "den grønne omstilling" er, rent fagligt.
Emmanuel Lundgaard, Forretningsarkitekt, Erhvervsstyrelsen

Se alle