]]>

Kursus

Forhandleruddannelsen

Bliv eksamineret forhandler igennem et intensivt træningsforløb, hvor du bliver rustet til alle typer af forhandlinger med interessebaseret forhandlingsteknik.

Startdatoer

16/09-24
København V
30/09-24
Aarhus C
04/11-24
København V
13/01-25
København V
10/03-25
København V

Varighed

6 dage
09:00-16:00

Pris

29.950 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er til dig, der ønsker at forbedre og forfine dine forhandlingskompetencer gennem praktisk træning ved forhandlingsbordet.

Du vil opbygge eller udvide dine forhandlingsteknikker – fra din forberedelse til den endelige aftale.

Du savner metoder til at forhandle bedre og bredere aftaler med fokus på interesser, som fastholder en god relation til din modpart.

På uddannelsen får du:

 • redskaber til at planlægge og gennemføre interessebaserede forhandlinger
 • intensiv træning i at forhandle bedre aftaler
 • indsigt i dine egne styrker og svagheder ved forhandlingsbordet
 • kendskab til, hvordan du kan bevare og udbygge en god relation til din modpart
 • viden til at sætte dine erfaringer i system og sætte ord på, hvorfor noget virker
 • sparring og feedback fra underviserne, der kan følge din udvikling
 • et sikkert teoretisk afsæt for dine nye forhandlingsredskaber.
Overbevis din chef

Uddannelsens indhold

Uddannelsen tager dig fra A til Z i de forhandlinger, du kan møde i dit arbejde. Du bliver rustet til alle typer af professionelle forhandlinger, fx politiske forhandlinger, køb og salg, kontrakter, organisationsændringer eller arbejdsforhold.

Du får både et velafprøvet teoretisk afsæt og et direkte anvendeligt sæt af forhandlingsredskaber, som du kan bruge med det samme i dine egne forhandlinger.

Du møder fagligt velfunderede undervisere, som selv er aktive forhandlere. De har været i alle de forhandlingssituationer, du indgår i, og kender de typer af forhandlingsmodparter, du møder. De giver dig viden og træning tilpasset din kontekst hele vejen igennem uddannelsen.

Uddannelsen bygger på den seneste teori fra Program on Negotiation (PON) fra Harvard Law School.

Opbygning

6 undervisningsdage fordelt på 3 moduler:  
1) Et grundlæggende modul, ’Den nye forhandler’
2) Et valgfrit overbygningsmodul, enten ’Professionel strategisk forhandling’ eller ’Forhandling i individuelle arbejdsforhold/HR’ 
3) En praktisk eksamen med dokumentation af din viden og dine færdigheder.

Når du tilmelder dig uddannelsen, angiver du, hvilket af de to overbygningsmoduler du ønsker at tage.

Du har også mulighed for at tilmelde dig modulerne et ad gangen

Vælg startdato

 • Grundlæggende modul

  ’Den nye forhandler’ – interessebaseret forhandlingsteknik

  16. - 17. september 2024, kl. 9.00 - 16.00

  På forhandleruddannelsens første modul får du teoretiske og praktiske redskaber til alle faser i en forhandling fra forberedelsen over forhandlingsmødet til det endelige resultat. Du får et godt overblik, og du bliver mere sikker i rollen som forhandler, så du kan skabe forhandlingsforløb med tilfredsstillende resultater.

  Modulet giver dig:

  • forhandlingsteknikker til alle hjørner af en forhandlingssituation
  • træning i at overskue faserne i forhandlingsprocessen
  • redskaber til at forstå og afdække parternes interesser
  • redskaber til at håndtere relationen, kommunikationen og indholdet i forhandlingen
  • indsigt i at arbejde med følelser under en forhandling.
  Læs mindre
 • Overbygnings-modul

  'Forhandling i individuelle arbejdsforhold/HR': 7. - 9. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00 eller 'Professionel strategisk forhandler': 11. - 13. november 2024, kl. 9.00 - 16.00

  Overbygningsmodulerne forfiner din forhandlingsteknik og ruster dig til at tackle forhandlinger, så du når det bedst mulige resultat. Du lærer at være mere fast og vedholdende og samtidig bevare de gode og vigtige relationer til din modpart.

  Du vælger mellem to moduler:

  På ’Professionel strategisk forhandling’ er træningen bygget op om professionelle forhandlingssituationer, som du uanset din faglige baggrund og funktion nemt kan leve dig ind i.

  På ’Forhandling i individuelle arbejdsforhold/HR’ er træningsøvelserne skræddersyet til HR-cases og individuelle arbejdsforhold, fordi du i den type forhandlinger ofte møder de samme modparter igen og igen. Det stiller særlige krav til dig og til dit fokus på jeres relation uden at gå på kompromis med resultatet.

  Modulerne giver dig teori om og træning i at:

  • analysere og vælge den bedste forhandlingstilgang til situationen
  • overskue komplekse forhandlinger
  • lægge en strategisk ramme om din forberedelse
  • agere effektivt, sikkert og reflekteret i rollen som forhandler
  • kende din egen forhandlingstilgang og bruge dig selv optimalt
  • få også den besværlige modpart med
  • bruge kommunikation effektivt
  • prioritere og vægte egne og modpartens interesser
  • forhandle i delegationer og håndtere bagland og mandat.
 • Eksamen

  12. december 2024, kl. 10.00 - 15.30

  Modulet tester din gennemslagskraft som individuel forhandler. Du får dokumenteret de færdigheder, du har tilegnet dig, og du får et klart og konstruktivt afsæt for at fortsætte din udvikling som forhandler.

  Eksamen giver dig:

  • en direkte evaluering af dine færdigheder i en praktisk forhandlingssituation
  • tæt sparring og feedback fra eksaminatorerne
  • en personlig samtale om de udviklingsmuligheder, eksaminatorerne ser 
  • en skriftlig vurdering af din samlede præstation.

   

Hvem underviser?

Charlotte Flach

Charlotte Flach
Cand.jur., forhandlingsrådgiver, coach og underviser, partner i Forhandling.net samt ekstern lektor ved CBS

Charlotte har en baggrund som advokat og er videreuddannet i forhandling og indflydelse ved Harvard Law School (Program on Negotiation) og University of California, Berkeley. Charlottes kernekompetencer er inden for ’cooperative negotiation strategies’, udspil, interesseafdækning, udvidelse af forhandlingsrum, konstruktiv kommunikation og relationsopbygning.

Charlotte har omfattende erfaring med forhandlinger i erhvervsforhold, overenskomstforhandlinger og forhandlinger om individuelle ansættelsesretlige problemstillinger. Hun har arbejdet som advokat hos Bech-Bruun og i Djøf.

Nicolai Robinson

Nicolai Robinson
Cand.jur., Direktør i Farmakonomforeningen, samt partner i Forhandling.net

Nicolai er master i konfliktmægling og mediation (MMCR) ved Københavns Universitet (2006) og har en uddannelse i labour negotiations ved Harvard Law School og negotiation dynamics ved INSEAD.

Hans kernekompetencer er inden for ’creative negotiating’, interesseafdækning, udvidelse af forhandlingsrum, stærkt konfliktfyldte forhandlinger, følelser og emotioner i forhandling og mægling/mediation af konflikter. Han arbejder med teoriudvikling og er forfatter til bogen ’Bedre forhandling’.

 

Uddannelsens form

Undervisningen kombinerer teori og casebaseret og redskabsorienteret træning, som gør dig i stand til at håndtere dine forhandlinger, vanskelige situationer og konflikter mere konstruktivt. Du opnår bedre resultater, fordi du bliver mere bevidst og strategisk i din forhandlingstilgang.

Du får bogen ’Bedre forhandling’ af Nicolai Robinson (Djøf Forlag, 2012).

Uddannelsen svarer til 40 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Kurset er forhåndsgodkendt hos Dansk Advokatsamfund. 

Undervejs på uddannelsen forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før uddannelsen.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  33.950 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  29.950 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Den nye forhandler:
  16 - 17. september 2024, kl. 9.00 - 16.00

  Forhandling i individuelle arbejdsforhold/HR:
  7. - 9. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00

  eller

  Professionel strategisk forhandler:
  11. - 13. november 2024, kl. 9.00 - 16.00

  Eksamineret forhandler:
  12. december 2024, kl. 10.00 - 15.30

 • Kursets referencenr.
 • 38425
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  2. september 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  16. august 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Lene Petersen

  Lene Petersen
  Kursuskoordinator
  lpt@djoef.dk
  33 95 96 42

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle