]]>

Kursus

Generationsledelse

Der er fem forskellige generationer på arbejdsmarkedet og flere på vej. Få indsigt i, hvordan du leder på tværs af generationer og anden diversitet og skaber psykologisk tryghed og trivsel.

Hvem henvender kurset sig til?

Du ønsker at forøge din viden og styrke dine kompetencer til at lede på tværs af generationer.

Måske er du leder for indtil flere generationer, men du kan også være HR-ansvarlig, der ønsker at få metoder til at styrke diversitet og inklusion i din organisation.

På kurset får du:

  • indsigt i fremtidens arbejdsplads og forståelse for den nødvendige ledelsespraksis
  • forståelse for de udviklingspsykologiske aspekter af generation og karriere, der gør sig gældende i dag
  • indsigt i bias i organisationen og hos dig selv og et spejl på din egen ledelsesadfærd
  • metoder og redskaber til at få det gode ud af forskelligheder i dit team og din organisation
  • viden om motivationspsykologi og redskaber til at lede på tværs af generationer og forskelligheder
  • kendskab til teorien om psykologisk tryghed som fundament for inklusion.
 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset ’Generationsledelse’ giver dig en større forståelse for fremtidens arbejdsplads, og hvor vigtigt det er at lede på tværs af generationer og diversitet. Du lærer at bruge generationsledelse, og hvordan du motiverer og skaber inklusion i dine teams.

Du får indsigt i, hvordan du bruger diversitet og inklusion til at øge trivsel, forbedre resultater og begrænse udskiftning af medarbejdere.

På kurset får du konkrete værktøjer, som du kan bruge i din lederrolle, når du vender tilbage til din egen organisation. Du arbejder med dit personlige lederskab, med egne forforståelser og med egen bias, og du undersøger de antagelser, der ligger bag din ledelsesadfærd.

 

Hvorfor lære om generationsledelse?

Du leder sikkert allerede flere generationer i dit team. På nuværende tidspunkt er der op til fem generationer samlet på arbejdsmarkedet. Alle generationer har forskellige forventninger og tilgange til arbejdet, og der kommer kun flere krav til, i takt med at nye generationer kommer ind på arbejdsmarkedet.

Generationsforskelle er blot en af mange måder, hvorpå medarbejdere kan differentiere sig i en organisation. Det stiller krav til din ledelsesopgave, som kan være svær og mere kompleks at navigere i. Det behøver ikke at have en negativ betydning for trivsel eller resultater. Forskning viser derimod, at ledere og teams, der arbejder sammen på tværs af generationer og anden diversitet, kan øge innovationen, kreativiteten og den generelle performance. Med den rette træning i at lede og inkludere kan du skabe bedre trivsel og resultater i din organisation. 

Kursets form

Kurset består af en teoretisk del og en praktisk del. Undervisningen veksler mellem teoribaserede oplæg og praktiske øvelser, hvor du træner konkrete ledelseshandlinger.

’Generationsledelse’ bliver udbudt i samarbejde med CfL. 

Se alle