]]>

Kursus

Hvidvaskloven - nye regler

Få relevant og anvendelig viden om hvidvaskreglerne og den nye vejledning om hvidvaskloven fra Advokatrådet.

Startdato og sted

17. april 2024
Fysisk eller virtuelt

Afholdt

Varighed

½ dag
09.00 - 12.30

Pris

2.950 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for dig, hvis du er ansvarlig for, at din virksomhed overholder hvidvaskreglerne.

På kurset får du:

 • indsigt i den seneste udvidelse af hvidvasklovens anvendelsesområde
 • indsigt i Advokatrådets nye vejledning
 • anvendelig viden om kravene til virksomhedernes interne processer
 • indsigt i håndtering af kundekendskabsprocedurer.

Kursets indhold

Den gældende hvidvasklov har sammen med de nye databeskyttelsesregler medført en række skærpelser af de pligter, som er pålagt virksomheder, der er omfattet af loven.

Kursets formål er at give dig et solidt overblik over, hvad reglerne betyder for de virksomheder, der er forpligtet af loven, og hvad de betyder for virksomhedernes kunder og klienter.

 • Dagens opbygning

  Viden om hvidvaskreglerne, der styrker dit arbejde med compliance

  17. april 2024, kl. 9.00 - 12.30
  Sted: Danske Advokater Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København

  På kursusdagen kommer du igennem kravene til virksomhedernes interne processer og deres håndtering af kundekendskabsprocedurer. Du får også indblik i både Advokatrådets helt nye vejledning fra september 2022.

  Du får en gennemgang af temaerne:

  • lovens generelle tilgang til hvidvaskkontrol
  • virksomhedernes risikovurdering af sig selv
  • politikker, forretningsgange og kontroller i forbindelse med efterlevelse af lovens krav
  • kundekendskabsprocedurer
  • kundens/klientens reelle ejere
  • underretning om brug og sletning af personoplysninger
  • politisk eksponerede personer
  • outsourcing
  • undersøgelses- og underretningspligter
  • pligtmæssig whistleblowerordning.
  Læs mindre

Hvem underviser?

Lars Lindencrone Petersen

Lars Lindencrone Petersen
Videnspartner, Bech-Bruun

Som videnspartner arbejder Lars med intern compliance samt indsamling, strukturering og formidling af juridisk information på alle Bech-Bruuns forretningsområder. Lars er en fagligt meget bredt funderet advokat. Han er ekspert navnlig på det insolvensretlige område og er en eftertragtet og yderst erfaren underviser på en lang række områder, herunder fx rekonstruktion, forældelse, proces, advokatetik og compliance. Lars har en baggrund indenfor domstolene og han har skrevet en række bøger indenfor erhvervs- og procesret.

Kursets form

Kurset veksler mellem oplæg og diskussioner. 

Kurset svarer til 4 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  3.700 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  2.950 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 17. april 2024, kl. 09.00 - 12.30
 • Kursets referencenr.
 • 38591
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  10. april 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  17. marts 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Aggergaard Johnson

  Christina Aggergaard Johnson
  Kursuskoordinator
  caj@djoef.dk
  33 95 98 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle