]]>

Kursus

Klimaregnskaber

Få redskaberne til at udarbejde solide klimaregnskaber, der viser virksomhedens klimaaftryk, og hvor I skal sætte ind for at reducere udledningen af drivhusgasser.

Hvem henvender kurset sig til?

Du savner en grundlæggende forståelse for og redskaber til at udarbejde et klimaregnskab, der følger den internationale standard, Greenhouse Gas (GHG)-protokollen.

Du arbejder i fx en virksomhed, NGO eller offentlig myndighed, som ønsker at arbejde strategisk og struktureret med jeres klimaindsats. Du kan også være advokat og arbejde med din klients klimaregnskaber, eller du rådgiver din klient inden for compliance.

Måske skal du i gang med at udarbejde dit første regnskab, eller måske ønsker du at forbedre din viden om klimaregnskaber. 

 

På kurset får du:

  • viden om GHG-protokollens retningslinjer og krav til klimaregnskaber
  • redskaber til at opsætte et klimaregnskab for en virksomhed eller offentlig myndighed inden for scope 1, 2 og 3 efter GHG-protokollen
  • indsigt i, hvordan jeres udledning af drivhusgasser er fordelt på aktiviteter 
  • kendskab til best practice inden for rapportering af klimaregnskaber
  • netværk med andre, som også arbejder med grøn omstilling og bæredygtighed.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Din virksomhed kan bruge et klimaregnskab til at finde jeres nuværende klimaaftryk, inden I sætter jer mål for at reducere jeres udledning af drivhusgasser. 

På kurset får du redskaber til at kortlægge de væsentligste emissionskategorier i din egen organisation. Det kan fx være emissioner forbundet med indkøbte varer og tjenesteydelser eller emissioner forbundet med kunders brug af jeres produkter. Du får også metoder til dataindsamling, og du lærer at udvælge emissionsfaktorer og opsætte det endelige klimaregnskab. 

Vi fokuserer på de praktiske elementer af at udarbejde et klimaregnskab, så vær klar til at bidrage med egne erfaringer og problemstillinger i undervisningen. 

Kurset tager udgangspunkt i den internationalt anerkendte Greenhouse Gas (GHG)-protokol, der er den internationale standard inden for klimaregnskaber. GHG er bredt anvendt i både Danmark og globalt. 

 

Kursets form

Undervisningen indeholder en række teoretiske oplæg, men vægter praksisnære øvelser, hvor sparring mellem dig, de andre deltagere og underviserne er i centrum. Vi opfordrer dig til at dele egne erfaringer og problemstillinger, hvis du tidligere har arbejdet med klimaaftryk og reduktion af drivhusgasser.  

Vi vil også fremhæve konkrete cases i form af virksomheders klimaregnskaber fra forskellige sektorer. 

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Tag en kollega med til medlemspris

'Klimaregnskaber' er et af de kurser, hvor du kan øge dit udbytte betydeligt, hvis du deltager sammen med en kollega. Det giver jer mulighed for at sparre med hinanden undervejs, og det er langt mere sandsynligt, at I får brugt de lærte metoder og værktøjer efter kurset.

Tilmeld dig sammen med en kollega på kurset inden 30. juni 2024. Så får I det begge til medlemspris.

Når I har tilmeldt jer, så skriv til Line Holm Vang på lic@djoef.dk, så sørger hun for, at I får rabatten.

Se alle