]]>

Kursus

Kollektiv arbejdsret

Styrk dit arbejde med arbejdsretlige problemstillinger med et grundigt kendskab til lovgivningen, aftaler og kollektive overenskomster.

Startdatoer

10/06-24
Snekkersten
Afholdt
28/10-24
Snekkersten

Varighed

2 dage
09:00-16:00

Pris

11.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du beskæftiger dig med arbejdsretlige problemer og ønsker konkret viden om grundlæggende kollektiv arbejdsret.

Du er jurist, advokat eller anden medarbejder i en privat virksomhed, organisation eller offentlig myndighed.

På kurset får du:

 • forståelse for, hvordan det danske arbejdsmarked er reguleret via lovgivning, aftaler og retsgrundsætninger
 • kendskab til det danske aftalesystem, og hvordan det fungerer i praksis
 • viden om tilblivelse, indhold og ophør af kollektive overenskomster
 • kompetencer til at håndtere typiske arbejdsretlige problemstillinger
 • viden om, hvordan og hvor kollektive uoverensstemmelser bliver løst
 • kendskab til det arbejdsretlige tvisteløsningssystem og til Arbejdsrettens håndtering af konflikter
 • opdatering af nyeste praksis fra arbejdsretlige fora og domstolene.

Kursets indhold

På kurset arbejder du med samspillet mellem den kollektive arbejdsret og det omgivende retssystem. Du får overblik over den danske model og det arbejdsretlige system, og du får viden om, hvordan og hvor du håndterer arbejdsretlige problemstillinger i praksis.

Vælg startdato

 • Dag 1

  Samspillet mellem den kollektive arbejdsret og det omgivende retssystem

  10. juni 2024, kl. 9.00 - 21.00
  Sted: Nørrevej 80, 3070 Snekkersten

  Dag 1 giver dig en introduktion til samspillet mellem den kollektive arbejdsret og det omgivende retssystem. Du ser eksempler på de arbejdsretlige problemstillinger, du kan støde på i praksis.

  Dagen giver dig indsigt i:

  • den danske model, det arbejdsretlige system og den organisatoriske struktur på arbejdsmarkedet
  • retskilderne og samspillet mellem den kollektive arbejdsret og den individuelle ansættelsesret
  • kollektive overenskomster – parterne, gyldighed og indhold
  • lokalaftaler og kutymer
  • væsentlige arbejdsretlige principper, fx retten til at organisere sig, organisationsansvar, organisationsfjendtlige handlinger, fredspligt, ledelsesretten og kontrolforanstaltninger
  • overenskomstkrav og kollektive kampskridt, fx varsling, fremsættelse af krav om overenskomst, støtteforbud og virksomhedens reaktionsmuligheder
  • iværksættelse af hoved- og sympatikonflikt
  • overenskomststridige strejker
  • blokader
  • temponedsættelser
  • bortgang i akkord.
  Læs mindre
 • Dag 2

  11. juni 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørrevej 80, 3070 Snekkersten

  På dag 2 får du en erfaringsbaseret indføring i overenskomstforhandlinger i praksis med OK23 som gennemgående case. Du får også et indblik i, hvordan tvister løses i det arbejdsretlige system.

  Dagen giver dig indsigt i:

  • det arbejdsretlige tvisteløsningssystem
  • arbejdsretlige fora; Arbejdsretten, faglig voldgift, Afskedigelsesnævnet, Ledernævnet og grænsningen til de almindelige domstole
  • overenskomstforhandlinger i praksis med særligt fokus på forløbet af OK23
  • seneste praksis fra Arbejdsretten, faglig voldgift, Afskedigelsesnævnet, Ledernævnet og de ordinære domstole.

Hvem underviser?

Jeanette Justesen

Jeanette Justesen
Advokat, Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Jeanette er ansat i DA’s område for konfliktløsning, hvor hun bl.a. procederer i Arbejdsretten og har ansvaret for fællesmøder samt sekretariatsfunktioner for henholdsvis Afskedigelsesnævnet og Ledernævnet. Gennem hele sin karriere har Jeanette beskæftiget sig med arbejdsret og arbejdsretlige konflikter. Hun har stor kontakt til medlemsorganisationer og virksomheder og har en dyb indsigt i, hvad der rører sig på det danske arbejdsmarked. Jeanette har mange års erfaring som underviser i ansættelsesret og kollektiv arbejdsret.

Christian K. Clasen

Christian K. Clasen
Advokat, advokatfirmaet Norrbom Vinding

Christian har stor ekspertviden inden for arbejds- og ansættelsesret. Han er særligt fokuseret på kollektiv arbejdsret for både private og offentlige arbejdsgivere, men beskæftiger sig også en del med virksomhedsoverdragelser og rekonstruktioner af virksomheder. Han rådgiver ofte om fortolkning af kollektive overenskomster og fører voldgiftssager om arbejdsretlige spørgsmål. Christian har stor undervisningserfaring fra både CBS og KU.

Michael Hegelund Nielsen

Michael Hegelund Nielsen
Advokat, chef for konfliktløsning og overenskomstforhold, Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Michael beskæftiger sig med forberedelsen og gennemførelsen af overenskomstforhandlinger på DA/FH-området og med de afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionen. Michael sad med ved forhandlingsbordet ved fastlæggelsen af OK23. Han fører desuden sager ved Arbejdsretten og er den ene af DA’s to faste dommere i Afskedigelses- og Ledernævnet.

Kursets form

På kurset lærer du af førende eksperter, der deler deres viden og erfaring, og du møder andre, der arbejder med de samme problemstillinger som dig – måske fra en anden vinkel.

Du kommer igennem cases og opgaver, der giver dig et grundlæggende og praktisk anvendeligt kendskab til det danske aftalesystem.

Undervisningen løber til kl. 18.00 den første dag, og du overnatter på kursusstedet mellem kursusdagene.

Kurset svarer til 17 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  13.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  11.900 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 10. juni kl. 9.00 - 11. juni 2024 kl. 16.00.

  Kurset er inkl. overnatning.

 • Kursets referencenr.
 • 38484
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  5. juni 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  10. maj 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Karin Rasmussen

  Karin Rasmussen
  Kursuskoordinator
  kir@djoef.dk
  33 95 98 33

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle