]]>

Kursus

Kommunikationsuddannelsen - strategi og praksis

Gør din kommunikation til et strategisk redskab, og lær at planlægge og udføre effektiv kommunikation både internt og eksternt. Få papir på dine kompetencer med en eksamen i diplommodulet ’Strategisk kommunikation i praksis’.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du vil bruge kommunikation endnu mere effektivt og strategisk i din organisatoriske hverdag. 

Du vil øge din forståelse for de kommunikationsmæssige udfordringer i din organisation og gøre en større forskel.

Du ønsker at bruge kommunikation ikke kun til at formidle din faglighed, men også som et middel til at lykkes med fx at analysere og positionere et projekt med strategisk kommunikation. 

Du kan kun deltage, hvis du har afsluttet en relevant uddannelse på minimum bachelorniveau og har minimum to års relevant erhvervserfaring, hvor kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde.

På uddannelsen får du:

  • viden og træning, som løfter dine kompetencer som strategisk kommunikatør
  • forståelse for strategisk kommunikation
  • indsigt i både det strategiske benarbejde og den sproglige og retoriske produktion
  • værktøjer til at planlægge og gennemføre effektiv kommunikation i din organisation
  • redskaber til at hjælpe din organisation med at træffe strategiske valg om kommunikation
  • træning i interessenthåndtering fra analyse til eksekvering
  • forskningsbaseret viden og journalistiske, retoriske og psykologiske værktøjer til effektiv kommunikation 
  • træning i og personlig sparring om faglig gennemslagskraft på skrift og i tale 
  • dokumentation for dine evner til at analysere, planlægge og eksekvere effektiv strategisk kommunikation
  • et netværk med andre dygtige fagfolk.
 
Overbevis din chef

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Uddannelsens indhold

’Kommunikationsuddannelsen’ gør dig ikke bare til en stærkere kommunikatør, men skærper dit blik for, hvordan din organisation kan kommunikere endnu bedre. Kommunikation er den afgørende drivkraft for at lykkes i dag. På et forskningsbaseret grundlag får du viden om journalistik, retorik, organisationsteori og psykologi.

Du bliver trænet i alt fra strategisk og organisatorisk analyse af, hvordan du skaber troværdighed, til hvordan du håndterer interessenter effektivt. Du får konkrete organisatoriske og personlige værktøjer, og du arbejder med egne cases og får masser af sparring. En række gæsteundervisere deler deres erfaringer og giver dig inspiration, som du kan omsætte direkte til din virkelighed. 

Hvert modul bringer dig et skridt tættere på at være strategisk kommunikatør. Med opdateret viden og nye værktøjer kan du gøre kommunikation til et effektivt og strategisk værktøj i din faglige hverdag.

Opbygning

4 moduler
6 undervisningsdage og et webinar
10 ECTS-point

Du afslutter ’Kommunikationsuddannelsen’ med en eksamen på diplomniveau i det valgfrie modul ’Strategisk kommunikation i praksis’ fra Diplomuddannelsen i kommunikation. 

Modulet hos Djøf er særligt skræddersyet til dig som fagspecialist, og indholdet er designet til at udvide dit kommunikationsfaglige fundament og dine redskaber til at kommunikere strategisk og effektivt.

Djøfs Kurser og Uddannelser udbyder uddannelsen i samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Uddannelsens form

’Kommunikationsuddannelsen’ er på én gang forskningsbaseret og lige til at bruge. Formen veksler mellem teori og praksis, cases og konsekvenser. Vi ser både på de store organisatoriske linjer og på din helt konkrete strategiske kommunikation i hverdagen. 

I forbindelse med hvert modul skal du regne med dels at skulle forberede dig ved at læse en del af pensum og dels at arbejde på din portfolio. 

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem oplæg, diskussioner, cases og gæsteundervisere. Det er aldrig teori for teoriens skyld, men altid anvendelsesorienteret, så det er let at bruge både teori og værktøjer i din hverdag.
 
Der er fuld fortrolighed på uddannelsen, så vi kan arbejde med det vigtige og det rigtige, der gør dig til en stærkere strategisk kommunikatør, både når du skal bruge den nye viden til at analysere og planlægge, og når du selv skal på.

Tag en kollega med til medlemspris

’Kommunikationsuddannelsen’ er et af de kurser, hvor du kan øge dit udbytte betydeligt, hvis du deltager sammen med en kollega. Det giver jer mulighed for at sparre med hinanden undervejs, og det er langt mere sandsynligt, at I får brugt de lærte metoder og værktøjer efter kurset.

Tilmeld dig sammen med en kollega på kurset inden 30. juni 2024. Så får I det begge til medlemspris.

Når I har tilmeldt jer, så skriv til Line Holm Vang på lic@djoef.dk, så sørger hun for, at I får rabatten.

Det siger tidligere deltagere


Kurset i strategisk kommunikation i praksis har været enormt lærerigt. Jeg går der fra med en masse konkrete redskaber i rygsækken og inspiration til at arbejde videre.
Anne-Sofie Holm, Presse- og kommunikationsmedarbejder, Lolland-Falsters Stift

Se alle