]]>

Kursus

Ledelse af ledere

At blive og være leder for ledere kan være udfordrende. Vi giver dig et solidt teoretisk fundament og praktiske redskaber til at lykkes i rollen og skabe værdi for lederne og organisationen.

Startdato og sted

28. oktober 2024
København Ø

Varighed

3 dage
09:00-16:30

Pris

19.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du er formentlig en erfaren leder, der har påtaget dig ansvaret for at lede andre ledere – eller måske står du over for denne nye udfordring.

Du ønsker indsigt og øvelse i at arbejde metodisk og målrettet i rollen som leder af ledere.

Deltagerne kommer fra forskellige brancher i private og offentlige organisationer.

På kurset får du:

 • indsigt i forskellen på at lede medarbejdere og at lede ledere
 • kompetencer til at sikre et succesfuldt samarbejde med de ledere, du er leder for
 • et teoretisk fundament for og en metodisk tilgang til ledelse af ledere
 • konkrete redskaber og metoder, du kan anvende i din ledelse
 • indsigt i, hvordan du skaber en kultur, der tiltrækker og fastholder talentfulde ledere
 • klarhed over dine lederes individuelle og fælles ansvar i organisationen
 • tid til refleksioner og erfaringsudveksling med andre ledere af ledere.

Kursets indhold

Ledere, der leder andre ledere, spiller en afgørende rolle for, hvordan lederne og organisationen trives og præsterer.

Kurset er skræddersyet til dig, der står over for den udfordrende rolle som leder for ledere. Vi udstyrer dig med de nødvendige værktøjer, strategier og indsigter, der er afgørende for succes i rollen.

Du vil lære at:

 • tackle de komplekse udfordringer, der følger med rollen
 • prioritere dine ansvarsområder effektivt
 • forstå, hvordan du kan skabe et succesfuldt samarbejde med dine ledere.

Efter kurset har du et solidt teoretisk fundament og praktiske værktøjer, du kan bruge direkte i din rolle som leder for ledere.

Både før, under, mellem og efter de to moduler vil du aktivt arbejde med alle værktøjerne, så de bliver en værdifuld og konkret ressource i din daglige ledelsespraksis.

 • Før start

  Inden start løser du en kort forberedelsesopgave. Formålet er at sikre, at du er sporet ind på de emner, vi arbejder med på modul 1.
  Læs mindre
 • Modul 1

  28.-29. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.30
  Sted: Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø

  På det første modul arbejder du med at udvikle din rollebevidsthed og dine prioriteter, og hvordan du er tydelig og afstemt i forhold til dine og andres krav og forventninger opadtil og nedadtil i organisationen.

  Vi arbejder konkret med følgende:

  • Hvad du skal opprioritere, nedprioritere, begynde på og holde op med som leder af ledere.  
   Vi ser på transitionen fra at være leder af medarbejdere til at være leder af ledere igennem Leadership Pipeline-prismet.
  • Hvordan du etablerer dit ledelsesgrundlag. Building a Leadership Brand. 
   Du får indblik i, hvordan du skaber dit individuelle ledelsesgrundlag, faciliterer, at lederne får etableret deres, og hvordan du kan arbejde med etablering af fælles ledelsesgrundlag.
  • Hvordan du giver dine ledere af medarbejdere ansvar og ledelsesrum. 
   Fokus på forventningsafstemning og afklaring af ledelsesrum, både i forhold til resultater på egne områder og egne opgaver, og i forhold til hvordan de bidrager til fællesskabet.
  • Hvordan du rekrutterer, fastholder og udvikler ledere af medarbejdere. Succession Planning. 
   Du får værktøjer til at sikre, at du har det rette ledelsesteam og får udviklet ledelsestalenter.
  • Hvordan du kan være systemtænker som leder. 
   Du får indsigt i ledelse af systemer, processer og kultur i egen organisation og udvider din forståelse for sammenhæng til andre i og uden for organisationen.
  • Hvordan du bruger coaching som ledelsesredskab. 
   Vi præsenterer en model for coaching af ledere af medarbejdere og træner konkret modellen med hinanden.

  Afslutningsvist arbejder du med din personlige udviklingsplan, der kan være med til at sikre, at du konverterer nye indsigter, metoder og prioriteter i hverdagen.

  Hjemmeopgaven
  Inden modul 2 arbejder du med at implementere din personlige handleplan, og hvordan du sætter de præsenterede værktøjer i spil i hverdagen.
  Derudover besvarer du Karrieremodellen fra Decision Dynamics, som vi skal anvende i forbindelse med arbejdet med motivation, arbejdsværdier og kultur.  

 • Modul 2

  5. december 2024, kl. 9.00 - 16.30
  Sted: Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø

  Vi starter modul 2 med at følge op på dine og de andre lederes erfaringer fra hjemmeopgaverne. Ud fra dine oplevelser får du flere perspektiver til din udvikling som leder af ledere.

  Vi arbejder konkret med følgende:

  • Opfølgning på de indsigter, handlinger og aktiviteter, du har sat i gang og gennemført siden modul 1.
  • Hvordan du arbejder med motivation, arbejdsværdier og kultur som leder af ledere. 
   Vi inddrager udviklingsværktøjet Karrieremodellen, der kan give indsigter om dine og dine lederes motivation, arbejdsværdier og -kultur.
  • Hvordan du sikrer det rette fokus på det strategiske ledelsesarbejde.  
   Som leder af ledere forventes du at bidrage til de vigtigste strategiske spørgsmål, både i forhold til eget område og i forhold til organisationen som helhed. Vi ser nærmere på, hvordan I skaber en god balance mellem exploit og explore, så I sammen skaber bæredygtige resultater.
  • Hvordan du udvikler dine interne og eksterne relationer. 
   Vi ser nærmere på det udadvendte ledelsesarbejde og arbejder med en metode for, hvordan du kan gøre ting muligt for andre og dermed skabe værdi for dem, din organisation og dig selv.

  Du afslutter modulet med en revision af din personlige udviklingsplan, så du sikrer, at du får implementeret indsigter, metoder og nye prioriteter i din hverdag.

Hvem underviser?

Henrik Graungaard

Henrik Graungaard
Chefrådgiver, CfL

Henrik har stor erfaring med at gennemføre strategiske forandringsprojekter i den private og offentlige sektor. Opgaverne spænder fra at rådgive ledere med strategisk ansvar over facilitering af forandringsprojekter til design af interne lederudviklingsforløb. Henrik er oprindeligt uddannet cand.oecon. (organisation, strategi og afsætning) og har en række certificeringer og efteruddannelser inden for ledelse.

Kursets form

Kurset består af to moduler på henholdsvis to dage og en dag.

Du skal forvente at arbejde med hjemmeopgaver både før og efter hvert modul. Opgaverne er tæt knyttet til din rolle som leder for ledere og giver dig mulighed for at anvende de metoder og værktøjer, du lærer på kurset, i en praktisk kontekst.

På begge moduler vil der være dedikeret tid til at diskutere og evaluere dine hjemmeopgaver. Du kan dele dine erfaringer, udfordringer og succeser med de andre deltagere. Du vil også modtage vejledning og feedback fra underviseren.

Vi anvender en varieret tilgang til læring. Den inkluderer faglige input fra vores erfarne underviser, mulighed for egen refleksion, dialog i par, gruppeøvelser og praktisk træning. Der vil også være plenumdiskussioner, hvor alle deltagere kan bidrage med egne perspektiver.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med CfL.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  23.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  19.900 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 28. - 29. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.30
  5. december 2024, fra kl. 9 - 16.30
 • Kursets referencenr.
 • 39396
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  21. oktober 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  28. september 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Charlotte Løfberg Paakjær

  Charlotte Løfberg Paakjær
  Kursuskoordinator
  clp@djoef.dk
  33 95 96 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle