]]>

Kursus

Metoder og værktøjer

Modul 1 – obligatorisk modul på Diplomuddannelsen i projektledelse. Du udvikler dine projektlederkompetencer ved at styrke dine evner til at planlægge, styre og følge op på projekter.

Startdatoer

05/02-24
København V
23/09-24
København V

Varighed

6 dage
09:00 - 16:00

Pris

18.500 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender modulet sig til?

Du er projektleder, projektkoordinator eller projektdeltager. Du ønsker at udvikle dig til en professionel projektleder. Du vil lære at bruge planlægningsværktøjer, så du kan følge op på fremdrift i form af tid, økonomi, leverancer og udbytte.

Modulet giver dig et solidt teoretisk fundament og et overblik over ’best practices’ gennem træning og refleksion. 

Du kan tage ’Metoder og værktøjer’ som en del af Diplomuddannelsen i projektledelse, men du kan også tage modulet alene.

Modulet giver dig:

 • kompetencer til at vurdere dine projekters typer og tilgang
 • evnen til at formulere målsætninger og milepælsplaner
 • redskaber til at planlægge økonomien i et projektbudget
 • redskaber til at styre ressourceforbrug og leverancer
 • kompetencer til at vurdere risici og analysere interessenter
 • indsigt i at indgå i dialog med opdragsgiver under opstart og opfølgning
 • viden om at håndtere konflikter i projekter. 

Modulets temaer og opbygning

På modulet får du indsigt i de essentielle aspekter ved projektledelse, og du får kompetencerne til at planlægge og lede projekter effektivt. Du lærer at bruge projektledelsesmetoder og -værktøjer til at indsamle og analysere information, og du får færdigheder til at lede projektgrupper og gruppemedlemmer.   

Du kommer til at arbejde med:

 • vurdering af projektomfang
 • analyse af interessenter
 • analyse af risici
 • strukturering af projektet
 • planlægning af leverancer 
 • opfølgning på fremdrift og udbytte
 • ledelse af projektgruppen.

Opbygning:

Undervisningsdage: 6 dage
ECTS-point: 10 ECTS-point
Djøfs Kurser og Uddannelser udbyder det obligatoriske modul i samarbejde med DTU.

 

Vælg startdato

 • Før start

  Som forberedelse til den første dag observerer og reflekterer du over din egen projektledelse i organisationen. 

  Læs mindre
 • Dag 1

  5. februar 2024, kl. 09.00 - 16.00

  Den første dag på ’Metoder og værktøjer’ handler om at skabe overblik over det læringsforløb, du træder ind i, både i forhold til dig selv som projektleder og i forhold til den organisatoriske ramme, du begår dig i. 

  Du får en forståelse for forskellige projekttyper og indblik i, hvordan den organisatoriske kontekst spiller ind på rammen for dine projekter. 

  Du lærer at bruge et retningsgivende sprog i en kompleks hverdag som projektleder. I løbet af dagen udformer du en målsætning for et af de projekter, som du arbejder med i din organisation. 

  Dagen giver dig indblik i: 

  • projekttyper
  • projektperspektiver
  • målsætninger for projekter.

   

  Du forbereder dig til dag 2 ved at sammenholde din nye målsætning med den sædvanlige praksis for projektmålsætninger i din organisation. Du nedskriver dine observationer og iagttagelser som feltnoter og tager dem med på dag 2.

   
 • Dag 2

  26. februar 2024, kl. 09.00 - 16.00

  På dag 2 bliver du præsenteret for en række forskellige projektmodeller. Du bliver trænet i at vurdere projektets interessenter og analysere projektets netværk. Du øver dig i projektets organisering, og hvilke dialoger og problemstillinger du skal håndtere på de forskellige niveauer.

  Overordnet får du indsigt i projektets kontekst, og du styrker din evne til at handle relevant og effektivt i forhold til omgivelserne. Du bliver klædt på til lettere at forankre dine nye færdigheder, når du vender tilbage til organisationen. 

  Dagen giver dig:

  • indsigt i forskellige projektmodeller
  • måder til at inddrage og gå i dialog med interessenter
  • metoder til at analysere projektets netværk
  • indsigt i projektets organisering og overblik over, hvordan du kommunikerer effektivt.

  Du forbereder dig til dag 3 ved at foretage en interessentanalyse i dit projekt. Din forberedelse kan også kredse om at vurdere dit projekts organisering. Du nedskriver dine observationer og iagttagelser som feltnoter og tager dem med på dag 3.

 • Dag 3

  18. marts 2024, kl. 09.00 - 16.00

  På dag 3 på ’Metoder og værktøjer’ får du indblik i både den plandrevne projekttilgang og den agile projekttilgang. Dagen er opbygget som en workshop, og du får konkrete værktøjer til at planlægge projekter.

  Dagen giver dig:

  • forståelse for afsættet til både plandrevet og agil projekttilgang
  • værktøjer til projektplanlægning
  • praktisk træning i projektplanlægning.

  Du forbereder dig til dag 4 ved at (gen)planlægge dit projekt, allerhelst med deltagelse af dine projektdeltagere i planlægningsprocessen. Du nedskriver dine observationer og iagttagelser som feltnoter og tager dem med på dag 4.

 • Dag 4

  8. april 2024, kl. 09.00 - 16.00

  På dag 4 går du i dybden med at estimere omfang og indsats i dine projekter. Du bliver klædt på til at håndtere udfordringer, når mennesker vurderer og estimerer de samme opgaver forskelligt. Du lærer at håndtere denne usikkerhed i projektet. 

  Du lærer at identificere og håndtere projektets risici, og du får indsigt i, hvorfor proaktiv risikohåndtering er et ’must’ for vellykkede projekter, og hvordan du gør i praksis.

  Dagen giver dig:

  • metoder til at estimere i komplekse projekter
  • teknikker til at identificere risici
  • teknikker til proaktiv risikohåndtering.

  Du forbereder dig til dag 5 ved at eksperimentere med dagens estimerings- og risikohåndteringsteknikker i projekter i din egen organisation. Du nedskriver dine observationer og iagttagelser som feltnoter og tager dem med på dag 5.

 • Dag 5

  22. april 2024. kl. 09.00 - 16.00

  På dag 5 på ’Metoder og værktøjer’ får du indsigt i, hvordan du håndterer ledelsesmæssige udfordringer, når dine projekter medfører forandring for andre. Du får metoder til at håndtere konflikter og gå i dialog med et anerkendende sprog. 

  Dagen giver dig indsigt i:

  • udviklingsarbejde og naturlige følger af forandringer
  • konflikter i projektarbejdet
  • metoder til at gå i dialog om konfliktmateriale.

  Du forbereder dig til dag 6 ved at iagttage egen praksis. Du undersøger, hvordan du forholder dig til de konfliktsituationer, der opstår omkring din rolle som projektleder. Dine observationer og iagttagelser nedskriver du som feltnoter og tager dem med på dag 6.

 • Dag 6

  6. maj 2024, kl. 09.00 - 16.00

  På dag 6 arbejder du med projektledelse ud fra præmissen, at du aldrig kan have fuld viden om de situationer, du skal tage stilling til. Du får træning i at styre og evaluere projekter og i spørgeteknik som et ledelsesværktøj. 

  Dagen giver dig:

  • træning i at anvende spørgeteknik som ledelsesværktøj
  • tilgange til at håndtere situationer med ufuldkommen viden
  • værktøjer til at styre og evaluere projekter i en omskiftelig kontekst.
   

Hvem underviser?

Søren Stuhr

Søren Stuhr
Cand.merc.

Søren driver til daglig konsulenthuset Factor3. Han løser opgaver inden for projektledelse i både offentlige og private organisationer. Søren har mere end 20 års erfaring som managementkonsulent, og han har hovedsageligt arbejdet med projektledelse, forandringsledelse samt ledelses- og organisationsudvikling. Søren har en solid erfaring med undervisning og facilitering.

Kursets form og didaktik

Diplomuddannelsen i projektledelse har et stærkt fokus på at skabe transformativ læring gennem aktionslæring. Ny forskningsbaseret teori bliver kombineret med øvelser i at praktisere projektledelse og din evne til at eksperimentere med dit projektlederskab i egen praksis. 

Resultatet er et bæredygtigt grundlag for at anvende det lærte i egen organisation. Gennem undervisningen på modulet danner du empiri via iagttagelser af praksis og eksperimenter, der relaterer sig til en konkret problemstilling i dit projekt i egen organisation. Denne problemstilling kan du tage videre med i eksamensopgaven, fordi empirien, du har beskrevet i feltnoter, kan indgå som bilag til det skriftlige produkt.

Ved afslutningen af modulet ’Metoder og værktøjer’ har du allerede samlet den væsentligste empiri til eksamen, fordi det er en del af den læring, der sker på modulet. Eksamen er en del af den transformative læringsproces, hvor du også bedømmes på dine kompetencer i praksis. Eksamen involverer derfor din anvendelse af det tillærte i projekter fra din egen organisation, der gør det muligt at vurdere, hvad du kan, og ikke kun, hvad du ved. 

Eksamensform

Du afslutter ’Metoder og værktøjer’ med en mundtlig eksamen kombineret med et skriftligt produkt. Den mundtlige eksamen og det skriftlige produkt behandler problematikker og udfordringer i dine projekter i din organisation. Den skriftlige del har form af en rapport, der omhandler udvalgte områder i dit projekt. Du kan gennemføre eksamen individuelt eller i en gruppe på to eller tre studerende. Bedømmelsen sker ud fra modulets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

Få et samlet overblik over Diplomuddannelsen i projektledelse

Diplomuddannelsen i projektledelse bliver udbudt af DTU Diplom i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 59 tidligere deltageres tilfredshed.

Modulets metoder og værktøjer var en fornøjelse. Gang på gang kom jeg hjem med brugbare værktøjer og refleksioner, som jeg kunne bruge direkte i mine arbejdsopgaver i min organisation.
Katja Hansen, Projektmedarbejder, Region Sjælland Regionshuset

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  20.500 kr. (momsfri)
 • Medlemmer
  18.500 kr. (momsfri)
 • Dato og tidspunkt
 • 5. februar 2024
  26. februar 2024
  18. marts 2024
  8. april 2024
  22. april 2024
  6. maj 2024

  Alle dage fra kl. 09.00 - 16.00
 • Uddannelsens referencenr.
 • 38177
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  8. januar 2024 kl. 15:00


  Afmeldingsfrist
  5. januar 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Aggergaard Johnson

  Christina Aggergaard Johnson
  Koordinator
  caj@djoef.dk
  33 95 98 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle