]]>

Kursus

Offentlig personaleret

Lær at håndtere personalebeslutninger i det offentlige.

Startdatoer

21/03-23
Snekkersten
Afholdt
28/05-24
Snekkersten
12/11-24
Snekkersten

Varighed

2 dage
09:00-16:00

Pris

11.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Enten arbejder du med personaleadministration i det offentlige, eller også har du behov for at kende reglerne, der gælder for offentligt ansatte.

Du kan fx være HR-medarbejder, personalechef, tillidsrepræsentant, ansat i en faglig organisation eller advokat.

 

På kurset får du:

 • grundlæggende kendskab til de særlige regler og bestemmelser, der er gældende for offentligt ansatte 
 • færdigheder til at håndtere reglerne i forbindelse med væsentlige personalebeslutninger som fx ansættelse og afskedigelse.
 

Kursets indhold

På kurset får du et overblik over regler og bestemmelser for behandling af personalesager i det offentlige. Du får indblik i, hvordan du anvender reglerne ved væsentlige personalebeslutninger som fx stillingsændringer, forflyttelser og advarsler. Og du lærer om følgerne af at tilsidesætte reglerne, fx ugyldighed, erstatning og genindsættelse. 

Overordnet bliver du mere sikker i dit arbejde med personalejura i det offentlige, når du kender de gældende regler.

Få et kendskab til de særlige regler for tjenestemænd på kurset ’Tjenestemandsret’.

Vælg startdato

 • Dag 1

  Overblik, retskilder og regler

  21. marts 2023, kl. 9.00 - 21.00

  På kursets første dag får du et overblik over regler og retskilder. 

  Dagen giver dig indblik i:

  • de vigtigste retskilder og regler, fx skrevne og uskrevne regler, EMRK og EU-regler
  • lydighedspligt, loyalitetspligt og ytringsfrihed
  • gaver og bestikkelse
  • det dobbelte retsgrundlag og introduktion til det arbejdsretlige system.
  Læs mindre
 • Dag 2

  22. marts 2023, kl. 9.00 - 16.00

  På kursets anden dag får du et overblik over de væsentligste sagsbehandlingsregler og hjemmelsspørgsmål.

  Dagen giver dig indblik i:

  • procedure og sagsbehandlingsregler inden for fx persondata, sagsoplysning, partshøring og begrundelse
  • saglighedskravet, lighedsgrundsætningen og proportionalitetsgrundsætningen
  • ophør af ansættelsesforholdet, rammer for diskretionære og disciplinære afskedigelser 
  • forbuddet mod skøn under regel
  • ombudsmands- og domstolsprøvelse i personalesager.

Hvem underviser?

Kirsten Talevski

Kirsten Talevski
Områdechef, Folketingets Ombudsmand

Gennem sit arbejde hos Ombudsmanden har Kirsten stor erfaring i arbejdet med forvaltningsretlige og personaleretlige problemstillinger. Kirsten er medforfatter til en række artikler og bøger om bl.a. forvaltningsret og aktindsigt. Hun har lang undervisningserfaring bl.a. fra Københavns Universitet, som ekstern lektor i formueret og som kursuslærer i forskellige forvaltningsretlige emner.

Johannes Martin Fenger

Johannes Martin Fenger
Områdechef, Folketingets Ombudsmand

Johannes har gennem sin karriere beskæftiget sig indgående med forvaltningsret, statsret og lovteknik. Han har været hos Folketingets Ombudsmand siden 2012 og har tidligere været ansat i Justitsministeriet. Johannes har lang undervisningserfaring som ekstern lektor på Københavns Universitet i forvaltningsret. 
Pernille Backhausen

Pernille Backhausen
Advokat, Sirius Advokater

Pernille arbejder med både individuel ansættelsesret og kollektiv arbejdsret. Hun rådgiver løbende en række virksomheder og fungerer som sparringspartner på det ansættelsesretlige område, fx ved fastlæggelse af personalepolitiske spørgsmål, omstruktureringer og nedskæringer. Pernille har været bisidder for en lang række embedsmænd og en tidligere minister i flere forskellige undersøgelseskommissioner, og hun deltog i ekspertudvalget om undersøgelseskommissioner i 2018. Pernille har gennem mange år været ekstern lektor på Københavns Universitet.

Camilla Bang

Camilla Bang
Souschef, Folketingets Ombudsmand

Camilla har været ansat hos Ombudsmanden siden 2011, hvor hun i dag er souschef for området for offentlig personaleret, som hun har arbejdet med i lang tid. Camilla har tidligere været ansat i Finanstilsynet.
Rami Christian Sørensen

Rami Christian Sørensen
Juridisk rådgiver, certificeret voldgiftsdommer og mediator

Rami rådgiver om løn- og ansættelsesvilkår, herunder opsigelser og fratrædelsesaftaler og har omfattende undervisningserfaring inden for praktisk ansættelsesret, offentlig personalejura og persondata, ligesom han gennem en årrække har været ekstern lektor i arbejdsret på Aarhus Universitet. Han har tidligere været advokat hos Bech-Bruun og gennem 19 år advokat og juridisk chef i Djøf.  Rami er certificeret voldgiftsdommer og fungerer som sådan i private voldgiftssager på det ansættelsesretlige område. Han har ført adskillige retssager ved landsretterne, sø-og handelsretten og Højesteret.

Jacob Christian Gaardhøje

Jacob Christian Gaardhøje
Områdechef, Folketingets Ombudsmand

Jacob har hos Folketingets Ombudsmand – og før det i Justitsministeriet og Statsministeriet – beskæftiget sig med en bred vifte af forvaltningsretlige problemstillinger. Jacob har været sekretær for bl.a. Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, der afgav betænkning 1553/2015.

Kursets form

Undervisningen er en blanding af teoretiske oplæg og diskussioner. Du kommer også igennem opgaver og cases, som belyser problemstillingerne i en praktisk sammenhæng

Kurset forløber over to dage med aftenundervisning første dag. Overnatning mellem kursusdagene er inkluderet.

Kurset svarer til 16 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 56 tidligere deltageres tilfredshed.

Rigtig godt udbytte. Gode undervisere og skønne rammer. Kan klart anbefale det til andre.
Trine Lundgaard, HR-konsulent, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (TAP / adm)

Et supergodt og meget relevant kursus.
Sussie Viig, Ribe Stift

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  13.500 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  11.500 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 21. marts 2023, kl. 9.00 - 21.00 - 22. marts 2023, kl. 9.00 - 16.00

  Kurset er inkl. overnatning

 • Kursets referencenr.
 • 36339
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  10. marts 2023 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  21. februar 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Karin Rasmussen

  Karin Rasmussen
  Kursuskoordinator
  kir@djoef.dk
  33 95 98 33

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle