]]>

Kursus

Planret - nyheder på planlovens område

Alt, du har brug for at vide om de mange nyheder inden for planlovens område.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er medarbejder i en privat virksomhed, teknisk rådgiver eller offentligt ansat, og du arbejder med miljø- og planforhold. 

Det er en fordel, hvis du har et grundlæggende kendskab til planretten, fx fra kurset ’Planret A-Z’, men det er ikke en forudsætning.


På kurset får du:

  • indblik i de væsentligste nyheder på planområdet
  • viden om de væsentligste nyere retsafgørelser på planlovens område fra domstolene og Planklagenævnet.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset er et udvidet kursus i planret, der går i dybden med udvalgte planretlige emner med særlig vægt på nyheder på planlovens område. 

 

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussioner.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Se alle