]]>

Kursus

Product owner - SCRUM

Lær at skabe værdi i agile projekter, og bliv klædt på til at styre opgaverne fra forretningen til udviklingsteamet.

Hvem henvender kurset sig til?

Du har nogen erfaring med projektarbejde, og du har eller skal til at påtage dig ansvaret for at få forretningens krav prioriteret i de agile projekter.

Det er dit ansvar at sikre, at det endelige produkt lever op til de definerede mål, at det bliver implementeret, og at I høster gevinsterne.

På kurset lærer du at:

  • facilitere processen med at definere og prioritere krav i forretningen/basisorganisationen
  • beskrive user stories og sikre, at I kan skabe et minimumsprodukt (minimum viable product)
  • repræsentere forretningen i udviklingsteamet og afstemme forventninger i det daglige arbejde
  • modellere krav og behov, så de afspejler de ønskede gevinster fra strategi til produkt.
 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset ’Product owner – SCRUM’ giver dig konkrete værktøjer til at kravstyre agile projekter og til at agere som bindeled mellem basisorganisationen og udviklingsteamet. Du bliver trænet i at styre flowet af krav fra forretningen og lede både opad og nedad.

På kurset får du et forretnings- og faciliteringsmæssigt metodefundament, og du reflekterer løbende over, hvor og hvordan forretningen/basisorganisationen kan skabe mest muligt udbytte i din organisation.

Du har mulighed for at blive certificeret Scrum Product Owner i forlængelse af kurset.

Kursets form

Undervisningen på kurset ’Product owner – SCRUM’ veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser, refleksion, træning i egen organisation og erfaringsudveksling. 

Du kommer igennem først to sammenhængende kursusdage og herefter en enkelt kursusdag. Før den tredje kursusdag skal du sætte tid af til at prøve de nye metoder i praksis i din organisation.

Hvis du vil tage en product owner-certificering

Du kan vælge at tage en product owner-certificering i forlængelse af det samlede kursus.

Du kan tage certificeringen gennem SCRUMstudy. SCRUMstudy er en global udbyder af SCRUM og agile certificeringer og organisationen bag SBOK™, der er en guide til at levere projekter gennem SCRUM. SCRUMstudy udbyder certificeringer gennem et netværk af akkrediterede træningsorganisationer over hele verden.

Eksamen er frivillig, og du tager den online. Tidspunktet booker du selv, så det passer med arbejde og familie. Du kommer igennem en multiple choice-certificering uden hjælpemidler, som giver en godkendt certificering som product owner. Prisen for product owner-certificeringen er 3.000 kr.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 
Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset. 

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Se alle