]]>

Kursus

Strategic Board Room

Giv din bestyrelseskarriere et løft med en tidssvarende og forretningsorienteret bestyrelsesuddannelse, og skab mere værdi i bestyrelsesarbejdet.

Startdatoer

17/09-24
Middelfart
21/01-25
Middelfart
06/05-25
Kongens Lyngby

Varighed

6 dage
09:00-16:00

Pris

58.050 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du er interesseret i moderne og forretningsorienteret bestyrelsesarbejde som erfarent bestyrelses- eller direktionsmedlem.

Du ønsker en tydeligere bestyrelsesidentitet og at tilegne dig nye arbejdsmetoder, der sikrer, at du kan bidrage til værdiskabelse og forretningsudvikling i dit bestyrelsesarbejde.

Uddannelsen er relevant for bestyrelsesarbejde i alle brancher og sektorer.

På uddannelsen får du:

 • metoder til at bidrage til værdiskabelse og forretningsudvikling via dit bestyrelsesarbejde
 • træning i at vurdere egne særlige kompetencer og opnå gennemslagskraft
 • en tydelig bestyrelsesidentitet og klarhed over, hvordan du personligt bidrager i bestyrelsen
 • forretningsmodeller til strategi og implementering
 • indblik i at foretage bestyrelsesvurderinger
 • indsigt i governance og samfundstrends og deres betydning for bestyrelsesarbejdet
 • træning i konkret bestyrelsesarbejde og højt kvalificeret feedback
 • øvelse i at udarbejde egne bestyrelsesoplæg og sikre positive resultater for bestyrelsen
 • et udvidet værdifuldt netværk
 • stor personlig læring og udvikling via det executive fællesskab på et mindre hold.

Uddannelsens indhold og opbygning

På ’Strategic Board Room™’ bliver du præsenteret for de nyeste udviklingsredskaber og metoder inden for tidssvarende ledelses- og forretningsorienteret bestyrelsesarbejde. Du får indsigt og træning i bestyrelsesarbejde, der kan indfri en virksomheds fulde potentiale frem for udelukkende at udføre kontrolopgaver. Undervejs udvikler du dig personligt i rollen som bestyrelsesmedlem.

På uddannelsen får du metoder til at sikre samspillet mellem direktion og bestyrelse, og du lærer at forventningsafstemme mellem bestyrelsesmedlemmer og udarbejde konkrete planer for værdiskabelsen. Samtidig får du indsigt og træning i, hvordan du øger din personlige gennemslagskraft og dit brand som bestyrelsesmedlem gennem en tydelig bestyrelsesidentitet. Efter uddannelsen vil du have solid indsigt i, hvordan netop du kan bidrage og gøre en forskel.

Bestyrelsesuddannelsen er baseret på et samarbejde mellem førende forskere inden for bestyrelsesarbejde og et udsnit af landets bedste praktikere. På uddannelsen møder du både indlæg af professorer fra danske og udenlandske universiteter og bestyrelsesmedlemmer med solid personlig erfaring fra aktuelt bestyrelsesarbejde.

I balancen mellem teori og praksis vil du opleve, hvordan teorierne kan anvendes i det daglige bestyrelsesarbejde, og hvordan det daglige bestyrelsesarbejde underbygger teoridannelsen. Desuden vil du opleve, hvordan du kan omsætte dette til egne værktøjer og metoder.

Du vil blandt andet få træning og feedback fra arbejdet i flere virtuelle bestyrelser, der fungerer som virkelighedsnære læringsrum. Du arbejder med din personlige bestyrelseshåndbog som et centralt læringsværktøj. Du får også adgang til velafprøvede metoder og modeller via Board Educations gennemarbejdede materiale.

Opbygning
Undervisningsdage: 6 dage
Moduler: 3 moduler

Du afslutter bestyrelsesuddannelsen med en skriftlig og mundtlig eksamen, som bliver vurderet som bestået/ikke-bestået. 
Vi udbyder uddannelsen i samarbejde med Board Education. Board Education har allerede uddannet mere end 1.500 bestyrelsesmedlemmer og -ledere, som er i flere end 5.000 forskellige bestyrelser.

 

Vælg startdato

 • Før start

  Inden kurset læser du et udvalg af materialer, og du forbereder en kort præsentation af dig selv. Du modtager materialet i god tid inden kursusstart.
  Læs mindre
 • Modul 1

  17. - 18. september 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

  Modul 1 sætter den faglige ramme for de ledelsesmæssige elementer, som indgår i værdiskabende bestyrelsesarbejde. Værdiskabelse skal forstås i bred forstand og omfatter både den økonomiske, strategiske og sociale værdiskabelse såvel internt som eksternt.

  Du arbejder med sammensætningen af en bestyrelse og forventningerne til arbejdet i bestyrelsen. Vi ser nærmere på, hvilke arbejdsmetoder der påvirker det værdiskabende bestyrelsesarbejde, og hvordan du kan vurdere bestyrelsens værdiskabelse.

  Modulet giver dig:

  • indblik i værktøjet Board Ground Zero™, der er et forskningsbaseret metodeapparat udviklet af Board Education
  • indsigt i governance og samfundstrends
  • overblik over bestyrelsens dokumenter og retlige rammer
  • træning i at forstå og bruge ressourcer og styrke din bestyrelsesidentitet
  • metoder til at øge værdiskabelse i bestyrelsen
  • introduktion til arbejdet i de virtuelle bestyrelser og til den hjemmeopgave, du skal løse inden modul 2.

   

  På modulet møder du også:

  • Peter Agergaard, Kursusleder, CEO, Board Education
  • Søren Bergenser, Advokat og partner, Bergenser Advokatfirma
  • Erik Møller, Professionelt bestyrelsesmedlem og rådgiver
  • Kenneth Mikkelsen, CCO, Board Education.
 • Modul 2

  21. - 22. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

  På modul 2 arbejder vi med eksekvering af strategi og med de store samfundsdagsordeners betydning for bestyrelsens konkrete arbejde. Du arbejder med forretningsmodeller og strategi og med, hvordan bestyrelsen kan bidrage til at eksekvere strategien både samlet og individuelt. Du får også indblik i ESG, compliance og bestyrelsens it-mindset.

  På andendagen får du træning i personlig kommunikation og gennemslagskraft, og du arbejder videre med din bestyrelsesidentitet og branding.

  Modulet giver dig:

  • modeller og metoder til strategi og implementering
  • indsigt i it- og digitaliseringsdagsordener og redskaber til at arbejde konkret med værdiskabende digitalisering
  • metoder til og øvelse i løbende bestyrelsesarbejde, herunder ESG og compliance
  • træning i personlig kommunikation og gennemslagskraft og personlig branding i og uden for bestyrelsen
  • indsigt i køb og salg af virksomheder
  • forberedelse til hjemmeopgaven til modul 3.

   

  På modulet møder du også:

  • Peter Agergaard, Kursusleder, CEO, Board Education
  • Lars Rasmussen, Områdedirektør, SDC
  • Jesper Klit, CEO og kommunikationsrådgiver, Jesper Klit & Partners
  • Henrik Engelund, CEO og ejer, Coreworkers
  • Mille Lindskrog Knudsen, Professionelt bestyrelsesmedlem og rådgiver
  • Mark Holst-Mikkelsen, CEO og partner, Strategos
  • Kenneth Mikkelsen, CCO, Board Education.
 • Modul 3

  26. - 27. november 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

  Bestyrelsens sammensætning har afgørende betydning for resultatskabelsen; derfor er der på modul 3 fokus på, hvordan bestyrelsen rekrutterer de rigtige kompetencer og udvikler sig løbende. Du dykker ned i, hvordan du som bestyrelsesmedlem bliver bevidst om egne evner og kompetencer, og hvordan du kan sikre dig, at du performer og lever op til de forventninger, der er til dig som bestyrelsesmedlem. Vi ser også nærmere på, hvordan bestyrelseslederen kan sikre både individuel og samlet udvikling af bestyrelsen gennem sin ledelse og gennem et optimalt samarbejde med direktionen.

  Modulet giver dig:

  • metoder til løbende at justere og udvikle bestyrelsen, så den har de rigtige kompetencer i spil
  • indblik og træning i at evaluere bestyrelsens arbejde
  • træning af konkret bestyrelsesarbejde i de virtuelle bestyrelser
  • orientering om eksamen og forventninger hertil.

   

  På modulet møder du også:

  • Peter Agergaard, Kursusleder, CEO, Board Education
  • Henriette Frandsen-Melau, CEO, Copernicus
  • Ole Tangsgaard, Professionelt bestyrelsesmedlem og CEO, Tangsgaard Consult
  • Jon Skjernov, Partner, EY
  • Line Berg Madsen, Advokat og partner, Kromann Reumert
  • Kenneth Mikkelsen, CCO, Board Education.

Hvem underviser?

Peter Agergaard

Peter Agergaard
Kursusleder, CEO, Board Education ApS

Peter har mere end 20 års erfaring som HR-ansvarlig i store internationale virksomheder – senest som Global HR-chef i Falck. Sin erfaring bruger han til at italesætte kompetencer og bestyrelsesidentiteten på bestyrelsesuddannelserne og i den individuelle sparring med hver deltager.
Søren Bergenser

Søren Bergenser
Advokat og partner, Bergenser Advokatfirma

Søren har omfattende erfaring med sager om ledelsesansvar og tilstødende retsområder som revisorers og pengeinstitutters erstatningsansvar. Erfaringen omfatter en række store sager med advokatundersøgelser om ledelsesansvar og forsikringsforhold for ledelsesansvar, fx Sparekassen Østjylland. Han har udgivet ph.d.-afhandlingen ’Tilsynsrådets erstatningsansvar’ og en række artikler om ledelses- og professionsansvar.
Erik Møller

Erik Møller
Professionelt bestyrelsesmedlem og rådgiver

Erik er tidligere direktør for Electrolux-AEG i Norden og har også arbejdet i en række lederfunktioner rundt i Europa for samme koncern gennem mange år. Han har været direktør for Abena International frem til 2020. Siden 2020 har Eriks hovedfokus været på det værdiskabende bestyrelsesarbejde, industrirådgivning samt som virksomhedsejer inden for grøn energi, industrielektronik og landbrug. Han er uddannet HA(A) og HD(A).
Kenneth Mikkelsen

Kenneth Mikkelsen
CCO, Board Education ApS

Kenneth har gennem en længere årrække været erhvervsdirektør i nogle af landets mest erhvervsvenlige kommuner, Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern. Han har siddet i Folketinget i en periode med plads i både erhvervs- og skatteudvalget. Kenneth har en dyb forståelse for det DNA, der kendetegner Danmarks mange ejerledede virksomheder og de personligheder, der leder dem. Kenneth har en betydelig bestyrelseserfaring fra bl.a. selvejende institutioner.
Lars Rasmussen

Lars Rasmussen
Områdedirektør, SDC

Lars har arbejdet med komplekse it-projekter i den finansielle sektor de sidste 15 år og de sidste 8 år som udviklingsdirektør. Han har en bred viden indenfor it og applikationsudvikling fra mere end 25 år i IBM. Lars brænder for ledelse og implementering af it-projekter og har som topleder ledet med empati og fokus. Han er uddannet Master of Science (Civilingeniør) og HD i udenrigshandel.
Jesper Klit

Jesper Klit
CEO, Jesper Klit og Partners

Jesper er kommunikationsrådgiver, forfatter og direktør i Jesper Klit & Partners. Han er uddannet journalist og har bl.a. arbejdet på Weekendavisen, TV2 Nyhederne og Nordisk Film TV, hvor han i syv år var CEO for virksomheden. Jesper har specialiseret sig i udvikling af personlig gennemslagskraft og medietræning, og han rådgiver i Danmark og internationalt en lang række virksomheder og ledere om personlig og strategisk kommunikation. Han er forfatter til flere bøger om kommunikation og ledelse.
Henrik Engelund

Henrik Engelund
CEO og ejer, Coreworkers

Henrik arbejder især med Employer Branding, Corporate Branding, personlig branding og Purpose-relateret kommunikation. Han har skrevet lærebogen ’Employer Branding som disciplin’, Samfundslitteratur, og han har rådgivet de fleste større danske organisationer fx LEGO, Novo Nordisk, A.P. Møller-Mærsk, Danmarks Nationalbank, Tryg, Region Syddanmark, og Aarhus Universitetshospital. Henrik hjælper arbejdspladser og virksomheder med strategi, tiltrækning og tilknytning ud fra en kommunikativ og rådgivende vinkel. Henrik er uddannet cand.comm. og er direktør og ejer af virksomheden Coreworkers gennem 30 år.
Mille Lindskrog Knudsen

Mille Lindskrog Knudsen
Professionelt bestyrelsesmedlem og rådgiver

Mille er professionelt bestyrelsesmedlem og bestyrelsesleder med stor erfaring inden for it-branchen som leder/direktør og inden for salg. Hun har stor erfaring med ledelse af netværk og er blandt andet bestyrelsesleder for Bestyrelseskvinder. Mille holder indlæg om diversitet og egne erfaringer med bestyrelsesarbejdet.
Mark Holst-Mikkelsen

Mark Holst-Mikkelsen
CEO og partner, Strategos

Mark er strategisk rådgiver, ph.d. i strategieksekvering og AI-specialist. Han har mere end 20 års erfaring med strategieksekvering fra ledende virksomheder. Mark har især arbejdet med, hvordan den øverste ledelse kan tage ansvar for at sikre, at strategien i sidste ende giver den ønskede ’impact’. Mark har desuden specialiseret sig i, hvordan AI kan bruges til at optimere og automatisere arbejdet med strategi og særligt eksekveringen af den.
Henriette Frandsen-Melau

Henriette Frandsen-Melau
CEO, Copernicus

Henriette har mere end 20 års ledelseserfaring fra både private og offentlige virksomheder. Hun har været bestyrelsesmedlem/medlem af advisory boards i både etablerede virksomheder, startups og NGO’er. Som underviser trækker Henriette på sin teoretisk viden og praktisk erfaring, når hun giver konkrete værktøjer til at sikre, at bl.a. bestyrelsesevalueringer skaber værdi og resultater i bestyrelser og virksomheder. Henriette er uddannet cand.psych. med speciale i erhvervspsykologi, og hun har en bestyrelsesuddannelse fra ISEAD og en 2-årig efteruddannelse i organisationspsykologi.
Ole Tangsgaard

Ole Tangsgaard
Ejer og direktør, Tangsgaard Consult

Ole har solid erfaring med strategisk forretningsudvikling og innovation fra mere end 15 års internationalt arbejde. Han er særligt optaget af behovet for balanceret ledelse i etablerede virksomheder. Han har fokus på at sikre løbende forbedringer, der udvikler den etablerede forretning sideløbende med at udvikle nye forretningsspor, der kan sikre virksomhedens succes på længere sigt. Han har de seneste syv år arbejdet som ekstern rådgiver og konsulent. Han er uddannet ingeniør og har en E-MBA i forandringsledelse.
Jon Skjernov

Jon Skjernov
Partner, EY

Line Berg Madsen

Line Berg Madsen
Advokat og partner, Kromann Reumert

Line står i spidsen for rådgivningsområdet ESG Compliance hos Kromann Reumert. Hun har 15 års erfaring som jurist i større danske virksomheder og har siden 2014 ydet rådgivning på højt plan til investorer og industrivirksomheder inden for ESG-compliance, due diligence, regulering og ledelsesmæssige forhold. Ud over at rådgive afholder Line seminarer og præsentationer for udvalgte interessenter inden for økosystemet af investorer og industrivirksomheder.
Michael B Damsgaard

Michael B Damsgaard
Associate Director, EY

Michael arbejder med strategisk rådgivning til de danske SMV’er. Hos EY laver han strategiske workshops for ejerkredsen målrettet virksomhedernes vækststrategi og hjælper han SMV’er med at professionalisere bestyrelseslokalet. Michael har gennem de senere år hjulpet 25 virksomheder med ny strategi og/eller professionalisering af bestyrelsen. Han er HD i organisation og SBR fra Board Education.

Uddannelsens form

Uddannelsen består af tre moduler på hver to dage, hjemmeopgaver og eksamen. Imellem modulerne løser du individuelle opgaver.

Du vil møde en gennemgående kursusleder på uddannelsen, og der vil være oplæg fra både erfarne bestyrelsesmedlemmer og universitetsprofessorer eller andre fagpersoner for at sikre et samspil mellem teori og praksis.

Du deltager i flere virtuelle bestyrelser, som er aktive læringsrum, hvor du kan afprøve de nye arbejdsformer og værktøjer, som du bliver præsenteret for i undervisningsforløbet. I de virtuelle bestyrelser bliver du i samspil med de øvrige deltagere præsenteret for opgaver, der har relation til virkelighedens bestyrelsesarbejde. Du får mulighed for at diskutere med andre erfarne bestyrelsesmedlemmer og får feedback fra de øvrige virtuelle bestyrelser og undervisere.

De virtuelle bestyrelser er også en god måde at lære de andre deltagere at kende på som bestyrelsesmedlemmer. Her lægger du grunden til et netværk af bestyrelsesmedlemmer, som du efterfølgende kan få stor gavn af at sparre og udvikle dig sammen med. Du møder engagerede mennesker, der deler din interesse for bestyrelsesarbejde, hvilket har stor værdi i sig selv.

Eksamen
Eksamen består af en skriftlig eksamensopgave og en mundtlig prøve. Både den mundtlige og skriftlige eksamen tager udgangspunkt i din personlige bestyrelseshåndbog, som du har udarbejdet gennem uddannelsesforløbet. Der vil være intern og ekstern censor til stede under eksamen. Eksamen vil blive bedømt bestået/ikke-bestået.

Med en bestået eksamen har du efterfølgende mulighed for at søge om en Individuel bestyrelseslicens®, som aktuel dokumentation for dine kompetencer i bestyrelsesregi.

 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  64.500 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  58.050 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1
  17. - 18. september 2024, kl. 9.00 - 16.00

  Modul 2
  21. - 22. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00

  Modul 3
  26. - 27. november 2024, kl. 9.00 - 16.00

  Eksamen
  8. januar 2025

  (Middag og overnatning kan tilkøbes)

 • Kursets referencenr.
 • 39409
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  17. august 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  17. august 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursuskoordinator
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Overnatning
 • Du kan tilkøbe middag og overnatning:
  Overnatning 1.057 kr. pr. nat inkl. moms
  Middag 314 kr. pr. dag inkl. moms
 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle