]]>

Kursus

Udvikling af ledergruppen

Få opdateret viden og redskaber til at udvikle ledergrupper, så samarbejdet i gruppen bliver effektivt, tillidsfuldt og velfungerende, og gruppen kan bidrage til værdiskabelsen på bedste vis.

Startdato og sted

07. oktober 2024
København Ø

Varighed

4 dage
09:00-17:00

Pris

22.900 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du er leder for en eller flere ledergrupper, og du ønsker at arbejde målrettet med at sikre velfungerende ledergrupper, der samarbejder og bidrager maksimalt til værdiskabelsen i organisationen.

Kurset er for ledere af ledere fra forskellige brancher og fra både private og offentlige organisationer.

På kurset får du:

 • et opdateret teoretisk fundament for udvikling af ledergrupper
 • redskaber til at etablere en ledergruppe og til at skabe tillid og udvikle gruppen i forskellige faser
 • indsigt og metoder til at skabe et attraktivt og konstruktivt miljø for ledergruppen
 • bevidsthed om, hvordan du træffer beslutninger, og hvad det betyder for din ledergruppe
 • modeller for, hvordan du og I kan arbejde med tvivl og bias
 • metoder til at identificere særlige indsatsområder for din ledergruppe
 • viden og redskaber til at håndtere elefanten i rummet og lurende konflikter i gruppen
 • kompetencer til at lede og udvikle ledergruppen, så den bidrager til værdiskabelsen på bedste vis.

Kursets indhold

Velfungerende ledergrupper har afgørende betydning for en organisations performance. Det kræver tid og kræfter at udvikle en ledergruppe. Opgaven er ikke let, og den bliver ofte nedprioriteret. 

Formålet med kurset er at give dig, der har ansvaret for en eller flere ledergrupper, et teoretisk fundament og praktiske værktøjer, der kan være dig en konkret hjælp i arbejdet med at udvikle din ledergruppe. Før, under, mellem og efter modulerne arbejder du med værktøjerne og din nye viden i din egen ledergruppe, så dit udbytte af kurset bliver så stort som muligt.

 

 • Før start

  Inden kursusstart modtager du en kort forberedelsesopgave, og du udfylder en JTI-test online.
  Læs mindre
 • Modul 1

  7. - 8. oktober 2024, kl. 9.00 - 17.00
  Sted: Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø

  På modul 1 er der fokus på, hvordan du skaber fundamentet for et godt samarbejde i ledergruppen. Vi lader os inspirere af velfungerende ledergrupper, og du arbejder konkret med at få det strukturelle fundament for ledergruppen på plads – herunder jeres vision, fælles mål, roller og ansvar. Vi arbejder med, hvordan du som leder kan opbygge den tillid i gruppen, som er altafgørende for et godt samarbejde. Du får indblik i ledergruppens udviklingsfaser og ledelsesbehov, og vi trækker konkrete tråde til din egen praksis.

  Dagen giver dig:

  • viden om, hvad der karakteriserer velfungerende ledergrupper
  • indsigt i, hvilke krav fremtidens organisationer stiller til ledelse og ledergrupper
  • redskaber til at etablere et solidt fundament for ledergruppen – jeres fælles opgave og mål
  • indsigt i ledergruppens udviklingsfaser og ledelsesbehov og bevidsthed om din egen ageren
  • bevidsthed om og øvelse i at opbygge tillid i ledergruppen
  • værktøjer til at udvikle samarbejdet og til konstruktivt at udnytte forskelle i ledergruppen
  • refleksion, træning og sparring i forhold til egen og andres praksis.

  Som forberedelse til modul 2 bruger du tid på at sætte redskaber fra modul 1 i spil i din egen hverdag. Du udfylder en onlinebesvarelse af Decision-Making Styles, der sætter fokus på din beslutningsstil, og både du og din ledergruppe eller dine ledergrupper udfylder et online evalueringsværktøj.

 • Modul 2

  18. - 19. november 2024, kl. 9.00 - 17.00
  Sted: Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø

  På modul 2 er der fokus på udviklingsbehovet i din ledergruppe, og hvordan du kan styrke effektiviteten i jeres samarbejde. Med afsæt i det udfyldte evalueringsværktøj for ledergrupper identificerer vi indsatsområder og handlemuligheder. Vi arbejder med, hvordan du og I træffer beslutninger i teamet, og hvilken betydning det har for arbejdet med gruppen. Du får indsigt i, hvordan du kan ændre adfærd, så du bidrager aktivt til bedre beslutninger. Vi ser på din mulighed for at skabe åbenhed og en kultur, hvor konflikter og uenigheder bliver brugt konstruktivt i gruppen. 

  Dagen giver dig:

  • indsigt i, hvordan du skaber kvalitet i den måde, I træffer beslutninger på i ledelsesteamet, fx ved opmærksomhed på bias
  • en teoretisk og praktisk model for, hvordan du aktivt og konstruktivt kan arbejde med tvivl
  • øget bevidsthed om dine beslutningsvaner og konsekvenserne heraf og præsentation af alternative strategier
  • indsigt i de væsentligste indsatsområder for udvikling af din ledergruppe
  • identifikation af ’det usagte’, og hvordan du som leder kan arbejde med det
  • indsigt og kompetencer til at skabe en kultur, hvor I bruger konflikter konstruktivt og håndterer dem, så de ikke eskalerer.

Hvem underviser?

Undervisere fra CfL

Undervisere fra CfL

Kursets form

Undervisningen veksler mellem fagligt input fra underviseren, erfaringsudveksling, gruppeøvelser, egen refleksion og plenumdiskussioner. Du øver dig undervejs med praktisk træning.

Der vil være kortere opgaver, som du skal forberede til hvert modul. Alle opgaver er direkte relaterbare til din ledelse af og dit arbejde med en eller flere ledergrupper.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med CfL.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  26.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  22.900 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1 
  7. - 8. oktober 2024, kl. 9.00 - 17.00

  Modul 2 
  18. - 19. november 2024, kl. 9.00 - 17.00
 • Kursets referencenr.
 • 39412
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  7. september 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  7. september 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Charlotte Løfberg Paakjær

  Charlotte Løfberg Paakjær
  Kursuskoordinator
  clp@djoef.dk
  33 95 96 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle