]]>

Kursus

Aktindsigt efter offentlighedsloven

Bliv rustet til at behandle anmodninger om aktindsigt med en grundig indføring i offentlighedsloven og Ombudsmandens nyeste praksis.

Startdato og sted

26. august 2024
København V

Varighed

1 dag
09:00-16:00

Pris

5.200 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du er i berøring med aktindsigtsanmodninger som ansat i en statslig myndighed, en region eller en kommune. Du kan også være advokat, journalist eller lignende.

På kurset får du:

 • en grundig, systematisk og pædagogisk indføring i offentlighedsloven
 • viden og redskaber til at behandle aktindsigtsanmodninger efter offentlighedsloven. 

Kursets indhold

På kurset bliver du rustet til at behandle anmodninger om aktindsigt med en grundig indføring i både offentlighedsloven og i de nyeste udtalelser fra blandt andet Folketingets Ombudsmand. 

 

 • Før start

  Før kursus start deltager du i en survey om dine erfaringer og udfordringer med aktindsigt. Surveyen bidrager til dine egne refleksioner over dit arbejde med aktindsigt, og det hjælper underviserne med at forberede og justere kurset i forhold til dine og de andre deltageres behov. Du læser også enkelte udvalgte materialer som forberedelse.
  Læs mindre
 • Dagens opbygning

  26. august 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Kalvebod Brygge 31, 1780 København V

  Du får en gennemgang af de væsentligste emner og spørgsmål vedrørende offentlighedsloven, også i lyset af Folketingets Ombudsmands praksis om loven. Kurset giver dig de nødvendige redskaber til at behandle aktindsigtsanmodninger.

  Dagen giver dig blandt andet indsigt i

  • offentlighedslovens opbygning og systematik
  • forholdet mellem offentlighedslovens regler om aktindsigt og andre loves indsigtsregler
  • offentlighedslovens formål
  • anvendelsesområdet for offentlighedsloven
  • ret til dataudtræk og indsigt i databeskrivelser
  • sager, dokumenter og oplysninger undtaget fra aktindsigt
  • pligten til at ekstrahere blandt andet faktiske oplysninger og visse interne faglige vurderinger i endelig form
  • behandling og afgørelse af anmodninger om aktindsigt og frister for behandling
  • meroffentlighed
  • journalisering
  • aktiv information.

   

Hvem underviser?

Mohammad Ahsan

Mohammad Ahsan
Højesteretsdommer

Ahsan har indgående indsigt i den forvaltningsretlige lovgivning. Han har været ansat som kontorchef i Justitsministeriets Lovafdeling i det kontor, der havde ansvaret for bl.a. den forvaltningsretlige lovgivning. Som tidligere chef for Juridisk Afdeling i Statsministeriet har han behandlet en lang række sager om forvaltnings- og offentlighedsloven.

Ahsan har omfattende undervisningserfaring, bl.a. fra Københavns Universitet og Djøf-kurser. Han har skrevet ’Offentlighedsloven med kommentarer’ og var med til at skrive Offentlighedskommissionens betænkning, der dannede grundlag for den nye offentlighedslov i 2014.

Rasmus Krogh Pedersen

Rasmus Krogh Pedersen
Kontorchef, Justitsministeriet

Rasmus er chef for Justitsministeriets forvaltningsretskontor, som er ansvarlig for bl.a. offentlighedsloven og forvaltningsloven, og som rådgiver andre ministerier om forvaltningsretlige emner. Rasmus har endvidere ansvaret for behandlingen af departementets aktindsigtsanmodninger og klager over underordnede myndigheders aktindsigtsafgørelser efter offentlighedsloven. Rasmus har tidligere været souschef hos Folketingets Ombudsmand.

Kursets form

Undervisningen veksler mellem oplæg fra underviserne, cases og diskussioner.

Underviserne henviser under kurset til bogen ’Offentlighedsloven med kommentarer’ af Mohammad Ahsan.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer, og sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 100 tidligere deltageres tilfredshed.

Fantastisk udbytterigt kursus, også selvom jeg har arbejdet med aktindsigter i mange år.
Pernille Wedel

Det var et virkelig godt og veltilrettelagt kursus. Begge undervisere var utrolig fagligt dygtige, men også meget dygtige til at formidle stoffet på en let forståelig måde.
Camilla Elizabeth Guillaume Gammelgaard

Dette kursus burde være obligatorisk for enhver, der arbejder med aktindsigt efter offentlighedsloven. Virkeligt kompetente undervisere.
Jacqueline Larsen, Fuldmægtig, Udlændingestyrelsen

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  6.200 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  5.200 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 26. august 2024, kl. 9:00 - 16:00
 • Kursets referencenr.
 • 39156
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  26. juli 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  26. juli 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Karin Rasmussen

  Karin Rasmussen
  Kursuskoordinator
  kir@djoef.dk
  33 95 98 33

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle