]]>

Kursus

Fremtidsscenarier i strategiudvikling

Bliv trænet i at gå fra struktureret fremtidsanalyse og fremtidsscenarier til konkret strategisk planlægning.

Startdatoer

07/10-24
København Ø
24/03-25
København Ø
22/09-25
København Ø

Varighed

2 dage
09:00-16:00

Pris

10.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder inden for strategi, innovation og forretningsudvikling, og du vil gerne træffe bedre og mere langsigtede strategiske beslutninger.

Du vil gerne forstå og analysere forandringer i samfundet og deres strategiske betydning for din organisation.

Du ønsker at bruge scenarieplanlægning og fremtidstænkning til at understøtte udviklingen af en ny strategi eller teste en eksisterende strategi.

Du er fx leder/manager, faglig leder, områdeansvarlig, projektleder, strategikonsulent, strategiansvarlig eller udviklingskonsulent.

På kurset får du:

 • redskaber til at gå fra struktureret fremtidsforskning til strategisk planlægning
 • indsigt i forskellige metoder, fx horisont scanning, usikkerhedsvurdering, black swans-analyse og scenarieplanlægning
 • værktøjer til at identificere og arbejde med kritiske tendenser og usikkerheder
 • viden om at skabe og evaluere fremtidsscenarier
 • indsigt i at udvikle og prioritere strategiske initiativer
 • en skærpet forestillingsevne til at gentænke strategiske antagelser
 • metoder til at generere nye idéer og løsninger baseret på fremtidige udfordringer og muligheder
 • konkrete værktøjer til at bruge fremtidens usikkerhed strategisk i din virksomhed.

Kursets indhold

Overordnet er strategisk fremtidstænkning en tilgang til at udnytte muligheder og navigere i kompleksitet og usikkerhed i en konstant foranderlig verden.

På kurset lærer du at identificere de vigtigste tendenser og forberede din organisation på langsigtede og vigtige forandringer, så I kan træffe bedre strategiske beslutninger.

Vi fokuserer på hands-on-metoder og nøglekoncepter, der giver dig mulighed for at udvikle og evaluere idéer baseret på mulige fremtidsscenarier. Konkret får du redskaber til at forstå fremtidens muligheder, og hvordan du udvikler nye, innovative strategier.

Du kommer igennem en struktureret og interaktiv proces i strategisk fremtidsplanlægning, så du er godt klædt på til at gå fra at skabe fremtidsscenarier til at sætte dem aktivt i spil i din strategiudvikling.

Vælg startdato

 • Før start

  Inden kurset læser du en række artikler, laver en kort øvelse og svarer på et fokuseret spørgeskema.
  Læs mindre
 • Dag 1

  7. oktober kl. 9.00 - 16.00, 2024
  Sted: Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø

  På kursets første dag bliver du introduceret til fremtidstænkning og de principper og metoder, der ligger til grund for tilgangen. Du får indsigt i de primære forandringer i verden i dag og får selv erfaring med at ’scanne horisonten’ for trends og signaler. Du styrker din strategiske værktøjskasse med metoder til at opfange tegn på forandringer, evaluere strategiske usikkerheder og analysere tendenser.

  Dagen giver dig:

  • en introduktion til strategisk fremtidstænkning som metode
  • indsigt i primære forandringer og megatrends i verden i dag
  • metoder til at lave ’horisont scanning’ og til at opfange og analysere tendenser og fremtidssignaler
  • erfaring med at forstå og evaluere kritiske usikkerheder
  • indblik i, hvordan du struktureret går fra fremtidsanalyser til at prioritere de strategisk vigtigste tendenser.
 • Dag 2

  8. oktober kl. 9.00 - 16.00, 2024
  Sted: Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø

  På kursets anden dag skaber du en række fremtidsscenarier. Baseret på indsigterne fra dag 1 lærer du at analysere resultaterne, så du får et mere langsigtet, strategisk blik på dine beslutninger. Du udvikler og tester en række strategiske initiativer og bliver trænet i at gå fra fremtid til handling. Du får konkrete værktøjer til at gennemføre processen igen, når du skal skabe en ny fremtidsdrevet strategi.

  Dagen giver dig:

  • øvelse i at bygge plausible fremtidsscenarier
  • træning i at analysere dig frem til strategiske implikationer af scenarier
  • indsigt i at matche fremtidens muligheder og udfordringer med den nuværende situation
  • erfaring med at udvikle og teste strategiske initiativer i en ’vindtunnel’
  • indblik i, hvordan du går fra fremtidsscenarier til konkrete, strategiske handlinger.

Hvem underviser?

Mathias Behn Bjørnhof

Mathias Behn Bjørnhof
Fremtidsforsker og grundlægger af fremtidskonsulenthuset ANTICIPATE

Mathias har undervist et globalt publikum, bl.a. ledere fra danske og internationale organisationer, i, hvordan man bruger fremtiden strategisk. Med ANTICIPATE sigter han mod at udbrede kendskabet til fremtidstænkning, -analyser og -scenarier og hjælpe organisationer og individer med at forberede sig på fremtiden. Med fem års erfaring som underviser og strategikonsulent hos Instituttet for Fremtidsforskning har Mathias specialiseret sig i fremtidstænkning og strategisk fremsyn. Mathias er uddannet cand.soc.

Kursets form

Fremtidstænkning er ikke kun teori; det er en praksis. Derfor er undervisningen praktisk og meget hands-on, og du får metoderne ind under huden ved at prøve dem af. Det meste af kurset er du en del af en arbejdsgruppe, hvor I prøver teorier og metoder af på en gennemgående case.

Du afslutter kurset med at udarbejde en konkret plan for, hvordan du vil bruge metoder og erfaringer fra kurset. Efter kurset får du udleveret et toolkit med metoder og cases, så du selv kan fortsætte arbejdet i din egen organisation.

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  12.000 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  10.500 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 7. oktober kl. 9.00 - 8. oktober kl. 16.00, 2024
 • Kursets referencenr.
 • 39316
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  8. september 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  7. september 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Margit Jørgensen

  Margit Jørgensen
  Kursuskoordinator
  maj@djoef.dk
  33 95 98 73

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle