]]>

Djøf

Diplom i ledelse – Værd at vide om uddannelsen

På ’Diplom i ledelse’ bliver du præsenteret for de nyeste ledelsesmetoder i teori og praksis, og du møder den solide faglighed, Djøf er kendt for. Du får en fleksibel lederuddannelse på bachelorniveau, som du kan tilrettelægge efter dine udviklingsbehov.

Hvorfor vælge en diplom i ledelse?

Du sikrer dig en kompetencegivende lederuddannelse med en 'Diplom i ledelse'. Du videreudvikler dit personlige og professionelle lederskab inden for forandringsledelse, kommunikation, relationer, strategi og organisation.

’Diplomuddannelsen i ledelse’ bygger på både teori og praktisk træning. Du bliver præsenteret for de nyeste ledelsesteorier og metoder inden for hvert fagområde. De bliver koblet tæt til din hverdag og de udfordringer, du og din organisation står overfor.

Uddannelsen er en fleksibel deltidsuddannelse på bachelorniveau, som du kan kombinere med et travlt arbejdsliv. Den er godkendt af Undervisningsministeriet og internationalt anerkendt via European Credit Transfer System med 60 ECTS-point.

En fleksibel opbygning med valgfrie moduler sikrer, at du kan specialisere dig inden for de områder, som er særlig relevante for dig og din fremtidige karriere.

Uddannelsen styrker din evne til at håndtere komplekse ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer og udvider dit handlerepertoire som leder. Det faglige indhold er centreret omkring det personlige lederskab, medarbejderudvikling og forandringsledelse samt strategi og organisation.

Vælg 'Diplom i ledelse' hvis:

Du er nuværende eller fremtidig leder, og du ønsker at styrke dine ledelsesmæssige kompetencer både personligt og fagligt. Du har et ønske om at arbejde professionelt med ledelse og organisation i offentlige eller private virksomheder.

Sådan er 'Diplom i ledelse' opbygget

Du kan tilrettelægge din 'Diplom i ledelse', så den passer bedst til dine behov og din dagligdag. Vi anbefaler dog, at du starter med de obligatoriske moduler og tager dem i rækkefølge for at opnå det største læringsudbytte. Men rækkefølgen er faktisk valgfri, så længe du afslutter med afgangsprojektet.

Du bestemmer selv tempoet. Du skal bare afslutte uddannelsen inden for seks år. Du tilmelder dig og betaler for et enkelt modul ad gangen.

Hvis du tidligere har taget en uddannelse med ECTS-point, kan uddannelsen eller dele af den måske overføres som valgfag på diplomuddannelsen i ledelse. Kontakt os, og få sparring om dine muligheder.

Obligatoriske moduler, i alt 30 ECTS-point

Det personlige lederskab og forandring

6 dage = 10 ECTS-point

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

6 dage = 10 ECTS-point

Organisation, udvikling og samskabelse

6 dage = 10 ECTS-point

Valgfrie moduler, i alt 15 ECTS-point

Du skal vælge 3 valgfrie moduler, i alt 15 ECTS-point.

Forandrings­ledelse

3 dage = 5 ECTS-point

Ledelse af implementering

3 dage = 5 ECTS-point

Ledelse i relationel kompleksitet

3 dage = 5 ECTS-point

Ledelse og bæredygtighed

3 dage = 5 ECTS-point

Ledelse og coaching

3 dage = 5 ECTS-point

Ledelse og filosofi

3 dage = 5 ECTS-point

Ledelse og styring i politisk styrede organisationer

3 dage = 5 ECTS-point

Ledelse og økonomistyring

3 dage = 5 ECTS-point

Ledelse af digital transformation

3 dage = 5 ECTS-point

Strategisk ledelse

3 dage = 5 ECTS-point

Kommunikation og organisation

3 dage = 5 ECTS-point

Ledelse og forhandling

3 dage = 5 ECTS-point

Ledelse med data

3 dage = 5 ECTS-point

Valgfrit modul fra ’Diplomuddannelsen i projektledelse’, som du også kan vælge

Agile projekter

3 dage = 5 ECTS-point

Afgangsprojekt, i alt 15 ECTS-point

Afgangsprojekt inkl. workshop og vejledning

15 ECTS-point

Derfor skal du tage din 'Diplom i ledelse' hos Djøf

Når du tager din uddannelse hos Djøf, er du sikker på høj kvalitet. Det gælder pensum, undervisere, faciliteter og læringsmiljø.

Vi tilbyder individuel rådgivning om, hvordan du bedst sammensætter uddannelsen efter dit behov og dine fremtidige karriereønsker som leder.

Du får en diplomuddannelse fra et universitet, fordi vi samarbejder med DTU – det eneste universitet, der tilbyder uddannelsen i Danmark.

Derfor møder du undervisere, som er fagligt velkvalificerede inden for hvert sit felt. De formår pædagogisk at sætte det teoretiske stof i relation til de praktiske udfordringer, du møder som leder.

Vi lægger vægt på, at du får mulighed for at opbygge et betydningsfuldt netværk, der kan bidrage til din udvikling. Du er altid på hold med ligesindede djøfere, som har ledelsesudfordringer, der ligner dine egne.

Vil du vide mere?

Charlotte Løfberg Paakjær
Charlotte Løfberg Paakjær, Kursuskoordinator
Telefon: 33 95 96 78

Typiske spørgsmål

Vi skaber rammerne for et godt læringsmiljø, som vi forventer, at du tager et medansvar for. Du øger din læring ved at møde velforberedt til undervisningen, ved at bringe dine egne erfaringer i spil, ved at deltage aktivt i diskussioner og ved at være åben over for medstuderende og nye perspektiver.

Underviserne er fagligt og pædagogisk dygtige, og de er vant til at undervise på universitetsniveau. De har selv erfaring med ledelse, og de formår at sætte det teoretiske stof i relation til praktiske ledelsesudfordringer.

'Diplom i ledelse’ er for nuværende eller kommende ledere, der ønsker at arbejde professionelt som linje- eller funktionsleder med personaleansvar. Du lærer om lederrollen, kommunikation, personaleledelse, forandringsledelse, strategi og organisation.

'Diplom i projektledelse’ er for nuværende eller kommende projektledere, der ønsker at styrke deres kompetencer i styring og ledelse af projekter. Du lærer, hvordan du leder og motiverer medarbejdere, der oftest er til låns og skal fungere i projektteams, og hvordan du lykkes med at levere resultater inden for en given tidsramme.

Nej, du kan frit vælge rækkefølgen på modulerne, blot du afslutter med afgangsprojektet. Men vi anbefaler, at du tager modulerne i den rækkefølge, de er skitseret, for at få det største læringsudbytte.

Du skal beregne ca. 2.000 kr. pr. obligatorisk modul og ca. 1.500 kr. pr. valgfrit modul.

Vi kan tilbyde at afholde et eller flere moduler som et internt virksomhedskursus for din arbejdsplads. Med rådgivning fra Djøf er I sikre på at få det største udbytte både læringsmæssigt og i forhold til jeres udviklingsbudget.
Se mere om Djøfs interne virksomhedskurser

Interview med tre tidligere deltagere

Her kan du læse et interview med tre deltagere, som har gennemført ’Det personlige lederskab og forandring’. De fortæller, hvad de har fået ud af modulet, og hvordan det har forandret deres lederskab.

God ledelse starter hso dig selv - Djøf

God ledelse starter hos dig selv

Hvis du ønsker forandring, skal du starte med dig selv. Det er en af de erkendelser, Anne, Maj-Britt og Morten har fået efter første modul på ’Diplomuddannelsen i ledelse’.

For Anne Stolpe var ’Det personlige lederskab og forandring’ en del af ’Diplomuddannelsen i ledelse’, der bare skulle overstås. Men hun er positivt overrasket over, hvor meget modulet har givet hende, og hvor meget det har forandret hendes ledelse.

En af de største ahaoplevelser har været, at alle forandringer starter hos hende selv. Hun kan ændre den måde, hun reagerer på, og den måde, hun tænker om andre på. Men hun kan ikke ændre andre.

Den erkendelse har givet hende en ekstra dimension, når hun taler med sine medarbejdere. Som teamleder er hun blevet mere lyttende, og hun spørger ind til medarbejdernes perspektiver og får dem på banen i stedet for at finde hurtige løsninger selv. Anne var teamleder for 20 medarbejdere, både faste og freelancere, da hun tog modulet. Nu er hun redaktionschef for 35 medarbejdere hos DR Fyn.

Morten Kamstrup har ikke et formelt ledelsesansvar – han er chefkonsulent i Region Hovedstaden og en del af et arbejdsfællesskab med aktiv selvledelse. Maj-Britt Juhl Poulsen er teamleder i Danske Regioner for seks medarbejdere uden det fulde personaleansvar.

’Det personlige lederskab og forandring’ er Annes 4. modul på ’Diplomuddannelsen i ledelse’, og det er Maj-Britts og Mortens første.

De tre har arbejdet tæt sammen i en studiegruppe på seks. De ses stadig og sparrer med hinanden om konkrete ledelsesudfordringer. Line Frost Pedersen, udviklingskonsulent hos Djøf, har mødt dem for at høre, hvad de har fået ud af modul 1, og hvordan det har forandret deres lederskab.

Øget selvindsigt og kommunikation 

”Før troede jeg, at ledelse enten var at gå foran eller at få mine medarbejdere til at skinne. Nu ved jeg, at ledelse ikke er én ting eller én rolle. Det er mange roller, og det handler om at være god til at skifte mellem rollerne.” Det er en af de erkendelser, Maj-Britt har fået undervejs. 

Det er tydeligt, at modulet har givet dem en skærpet opmærksomhed på, hvordan de træder ind i forskellige ledelsesroller, og hvordan de etablerer gode relationer til deres chef, kolleger og medarbejdere.

De udtrykker en øget selvforståelse af, hvem de er som ledere, og de ser ikke længere deres svagheder som hindringer. Nu er det egenskaber, som de bruger konstruktivt i deres ledelse og i deres egen personlige udvikling.

Kommunikation er et emne, vi vender tilbage til flere gange. De er blevet meget bevidste om, hvordan de giver andre plads til at ytre sig og samtidig selv trænger igennem med klare budskaber. Det har måske givet flere konflikter, men de føler sig bedre rustet til at stå dem igennem, fordi de har fået en større forståelse for deres eget udgangspunkt.

Undervejs på modulet har øvelserne og den faste studiegruppe styrket deres selvrefleksion, og de er blevet langt bedre til at fremme refleksioner hos kolleger og medarbejdere.

Teorier til hverdagen som leder 

Omdrejningspunktet på ’Det personlige lederskab og forandring’ er at finde ind til kernen af sit lederskab, og mange af teorierne handler om psykologi og mellemmenneskelige aspekter.

Morten fremhæver: ”Det, jeg godt kan lide ved uddannelsen, er, at teorierne er for hverdagens skyld. De er der til at støtte mig og min ledelse.”

Han er blevet mere bevidst om at overveje både den følelsesmæssige og den rationelle side af en beslutning eller løsning frem for kun at fokusere på den funktionelle side af sagen. Han reflekterer løbende over konkrete situationer, og hvordan han kan skabe et ledelsesrum til sig selv i det selvledende arbejdsfællesskab.

For Maj-Britt er den personlige handlingsplan et vigtigt element til at skabe forbindelse mellem teori og hverdag. Hun har arbejdet aktivt med reflekterende teams og indviet sit team i det, hun har lært.

Det har resulteret i, at hun og medarbejderne nu giver hinanden feedback, når de fx har været til møder sammen. Hun arbejder på at give sine medarbejdere mere plads til at folde deres faglighed ud, så de føler en større tillid og lyst til at dele.

Det gør jeg anderledes nu


Jeg lytter mere. Og fordi jeg er mere stille, har jeg oplevet en stor udvikling i relationen og interaktionen med mine medarbejdere og min chef. De kommer mere på banen, og jeg fikser ikke bare problemet.
Anne Stolpe - Djøf
Anne Stolpe, Redaktionschef, DR Fyn
Ledelseserfaring: 10 år, Medarbejdere: 35

Jeg er mere tydelig i min kommunikation. Det skaber indimellem konflikter, men jeg kan tåle at stå i det nu, og jeg er meget bedre til at holde fast. Og ofte skaber uenighedsdialog i arbejdsfællesskabet bedre løsninger.
Morten Kamstrup - Djøf
Morten Kamstrup, Chefkonsulent, Region Hovedstaden
Ledelseserfaring: 0 år, Medarbejdere: 7

Tidligere sagde jeg pyt og gemte mine eller andres følelser væk. Nu lader jeg følelserne få plads i en konflikt eller dialog. Jeg reflekterer over dem og bruger dem konstruktivt til at forbedre min ledelse.
Maj-Britt Juhl Poulsen - Djøf
Maj-Britt Juhl Poulsen, teamleder og chefrådgiver Danske Regioner, Center for Sundhed og Sociale indsatser
Ledelseserfaring: 4 år, Medarbejdere: 6

Studiegruppen giver et intenst udviklingsforløb 

Morten, Maj-Britt og Anne fremhæver alle tre den faste studiegruppe, som har fungeret som et anker undervejs. I gruppen på seks har de delt en bevidsthedsrejse og et intenst udviklingsforløb. De har lært hinanden rigtig godt at kende, og det har givet en fortrolighed og et nærvær, som er tydelig at mærke.

Allerede på den første undervisningsdag fik de skabt en høj grad af tillid og åbenhed. De har særligt lært af hinandens forskelligheder og de forskellige steder, de er i deres lederjob.

Anne siger det, som det er: ”Der er utrolig meget læring i at følge andres udvikling.”

På walk and talks har de delt eksempler på personlige eller faglige ledelsesudfordringer med hinanden. Og det har givet stof til eftertanke at følge andres refleksioner og perspektiver tæt.

Nu bruger de eksemplerne til selv at reflektere over og nuancere deres egen ledelse.

Sådan får du mest ud af uddannelsen 

Her er Mortens, Annes og Maj-Britts råd til, hvordan du får mest muligt ud af modulet og hele uddannelsen:

  • Du skal være åben og nysgerrig.
  • Du skal have lyst til at udvikle dig og involvere dig.
  • Du skal være villig til at reflektere over handlinger og følelser både i gruppearbejdet og i klasselokalet.

Og som Morten siger: ”Du bestemmer selv, hvor meget du vil lukke op. Men jo mere du giver af dig selv, jo mere får du ud af det.”

De anbefaler også, at du sætter god tid af til at forberede dig og prøve metoderne af i dagligdagen. Støt dig til din handlingsplan, eller hent hjælp hos en kollega eller din chef.

Sidst, men ikke mindst: Lav en klar aftale med din chef om, at du skal bruge tid på både at forberede dig, deltage i undervisningen og implementere nye metoder i din ledelse.

5 fakta om ’Det personlige lederskab og forandring’ 

  1. Du deltager på 6 enkeltstående undervisningsdage.
  2. Du har god tid til at reflektere over og afprøve metoder undervejs.
  3. Du har en fast studiegruppe gennem hele modulet.
  4. Du skriver et oplæg ud fra din handlingsplan eller logbog og går til mundtlig eksamen.
  5. Du opnår 10 ECTS-point ved at gennemføre eksamen. 

Vil du vide mere?

Charlotte Løfberg Paakjær
Charlotte Løfberg Paakjær, Kursuskoordinator
Telefon: 33 95 96 78