]]>

Kursus

Ledelse og coaching

Valgfrit modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Lær at lede dine medarbejdere og teams med spørgsmål, så de selv finder gode faglige svar.

Startdato og sted

08. oktober 2024
København K

Varighed

3 dage
09:00-16:00

Pris

9.450 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender modulet sig til?

Du er leder eller uformel leder, og du ønsker at udvikle dine kompetencer, så du kan lede og gennemføre coachende samtaler.
 
Du ønsker at bruge coachingværktøjer fleksibelt i din egen ledelsespraksis og blive klædt på til at gennemføre hele coachingsamtaler på både individ- og teamniveau. 

Du kan tage ’Ledelse og coaching’ som en del af Diplomuddannelsen i ledelse, men du kan også tage modulet alene.

På modulet får du:

 • indsigt i, hvorfor coaching er en vigtig ledelseskompetence
 • viden om de grundlæggende begreber for coaching som samtaledisciplin i din ledelse
 • indblik i ledelsesbaseret coaching med fokus på kerneopgaven i strategisk perspektiv
 • træning i at understøtte kvalitet og udvikling med coaching som leder
 • indsigt i, hvordan du initierer coachende processer i egen organisation
 • spørgeteknikker til at coache individer og teamet til at finde egne faglige veje
 • sparring og feedback på dine samtalekompetencer.

Modulets temaer og opbygning

På ’Ledelse og coaching’ bliver du præsenteret for forskellige teorier, modeller og metoder, så du får styr på de vigtigste aspekter inden for coaching som et ledelsesredskab. Først og fremmest kommer du til at træne coaching – både på og mellem undervisningsgangene. 

I løbet af modulet styrker du dine samtalekompetencer og din forståelse for rammesætning, både når det gælder coaching af den enkelte i dagligdagen, mere strukturerede coachingforløb og coaching af teams.

Du får indblik i temaerne:

 • coaching i et historisk perspektiv
 • coaching som samtaledisciplin
 • ledelsesbaseret coaching
 • organisationens udbytte af coaching
 • coaching af teams – facilitering og udvikling
 • muligheder og faldgruber ved coaching.

Opbygning

Undervisningsdage: 3 dage 
ECTS-point: 5 ECTS-point 
Djøf og DTU samarbejder om Diplomuddannelsen i ledelse. Uddannelsen udbydes af DTU, som varetager undervisning og eksamen.

Få et overblik over Diplomuddannelsen i ledelse.

 • Dag 1

  Lederens coachende kompetencer

  8. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00

  Den første dag på ’Ledelse og coaching’ fokuserer på, hvor coachingbegrebet kommer fra, og hvorfor coaching er interessant som ledelsesredskab. Du får de grundlæggende begreber på plads for coaching som samtaledisciplin. Sammen træner vi kunsten at strukturere samtalen og facilitere dialogen ved at stille gode spørgsmål.

  Dagen giver dig:

  • viden om coaching som historisk udviklet fænomen
  • indsigt i, hvorfor coaching er en vigtig ledelseskompetence
  • oversigt over forskellige tilgange i coaching
  • træning i at lede samtaler og stille åbne spørgsmål
  • metoder til at strukturere en coachende samtale
  • coaching i døråbningen – den korte coachende samtale.
  Læs mindre
 • Dag 2

  29. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 2 får du indblik i ledelsesbaseret coaching. Når ledere coacher, er formålet at understøtte kvalitet og udvikling i opgaveløsning. Den kontekst stiller særlige krav til dine evner til at sætte klare rammer og skabe en kontrakt og et fokus, der sikrer et organisatorisk udbytte af coaching.

  Dagen giver dig:

  • viden om ledelsesbaseret coaching som særligt koncept for coaching i organisationer
  • indsigt i, hvordan du initierer coachende processer i egen organisation
  • træning i at bruge funktionskædemetoden som ramme for din coaching
  • metoder til at forberede og gennemføre ledelsesbaseret coaching
  • forståelse for coaching som en særlig ledelsesstil blandt andre
  • viden om kobling af ledelsesbaseret coaching til andre samtaletyper.
 • Dag 3

  12. november 2024, kl. 9.00 - 16.00

  Den sidste dag fokuserer på, hvordan coaching også kan bidrage til at facilitere problemløsning og udvikling i et team. Vi sætter fokus på den nødvendige rammesætning for at understøtte processen konstruktivt.

  Dagen giver dig:

  • viden om teams som begreb og lederens position i forhold til teamet
  • træning i at gennemføre en ledelsesbaseret teamcoaching
  • refleksioner over magt og etik i ledelsespositionen, når du coacher
  • forståelse af muligheder og faldgruber, når du coacher dit team
  • metode til at anvende aktionslæring i praksis, når du coacher teamet
  • input til forberedelse af eksamensprojekt.

Hvem underviser?

Birgitte Svinth

Birgitte Svinth
Erhvervspsykolog, cand.psych. aut. og lektor på DTU

Birgitte har sine spidskompetencer inden for lederuddannelse og -udvikling, forandringsledelse, teamudvikling, personligt lederskab, konfliktløsning og stressbehandling. Hun arbejder som underviser, rådgiver, procesleder, projektleder og coach. Hun har gennem årene arbejdet som konsulent i både offentlige og private organisationer med særligt fokus på sundhedssektoren, fagbevægelsen og NGO’er.

Birgitte har særligt fokus på den pædagogiske oversættelse af teorier og metoder til egen daglig praksis, så handlerepertoire og mod i lederrollen styrkes.

Modulets form

Diplomuddannelsen i ledelse har et stærkt fokus på at skabe læring, du kan anvende umiddelbart i din daglige lederpraksis. På ’Ledelse og coaching’ får du teoretisk viden om coaching, og du bliver udfordret på at træne dine færdigheder i at coache, ligesom der er fokus på refleksion, i forhold til hvordan du bedst muligt integrerer redskaber og færdigheder i din daglige ledelse.

Det betyder, at du skal sætte tid af både til at læse forud for den enkelte undervisningsgang og til at træne dine coachingfærdigheder mellem undervisningsgangene.

Resultatet er, at du bliver i stand til at anvende det, du lærer i din dagligdag som leder, på en måde, så det gavner både dine medarbejdere og din organisation.  

Eksamen på ’Ledelse og coaching’

Din eksamen er en kombinationsprøve med en mundtlig eksamen ud fra et skriftligt produkt. Til eksamen lægger vi vægt på, at du kan demonstrere oversættelse af teori til praksis – og at det er synligt i dine refleksioner og handlinger. 

Du kan gennemføre eksamen individuelt eller i en gruppe på to-fire. Bedømmelsen sker ud fra modulets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

Det siger tidligere deltagere


Konkret og inspirerende. Lige til at bruge i egen ledelsespraksis.
Peter Klingenberg, Sekretariatschef, Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  10.900 kr. (momsfri)
 • Medlemmer
  9.450 kr. (momsfri)
 • Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. bøger (ca. 1.500 kr.).
 • Dato og tidspunkt
 • 8. oktober 2024
  29. oktober 2024
  12. november 2024

  Alle dage er fra kl. 9.00 - 16.00

  Eksamensdatoer vil blive udmeldt ved kursusstart.
 • Kursets referencenr.
 • 38993
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  8. september 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  8. september 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursuskoordinator
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle