]]>

Kursus

Organisations-psykologiuddannelsen

Skab resultater med indsigt i organisationspsykologiske teorier og værktøjer.

Startdatoer

24/01-24
København K
Afholdt
28/08-24
København K

Varighed

7 dage + online gruppemøde
09:30-16:00

Pris

32.400 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du ønsker at styrke din viden inden for organisationspsykologi og udvikling af mennesker.

Måske er du den erfarne praktiker, der ønsker inspiration og nye perspektiver. Måske er du ny inden for feltet.
 
Du kan kun deltage, hvis du har minimum to års erhvervserfaring efter en afsluttet uddannelse på minimum bachelorniveau.

På uddannelsen får du:

 • kendskab til teorier og de nyeste tendenser om psykologisk udvikling af organisationer og mennesker
 • sparring og feedback på konkrete udfordringer 
 • forståelse for modstillinger og dilemmaer i organisationer
 • redskaber og træning i onlinefaciliteret læring
 • styrket dine samarbejdsevner med andre fagligheder 
 • nye perspektiver på egen praksis og flere handlemuligheder til at skabe målbare resultater
 • et netværk med andre ligesindede, der står med tilsvarende udfordringer.
Overbevis din chef

Uddannelsens opbygning

Undervisningsdage: 7 dage + 1 kickoff.

Moduler: 1 modul fra Pædagogisk diplomuddannelse, som du kan meritoverføre til Diplomuddannelsen i projektledelse og Diplomuddannelsen i ledelse.

ECTS-point: 10 ECTS-point.

’Organisationspsykologiuddannelsen’ går i dybden med, hvordan du kan bruge psykologisk viden til at øge produktivitet, effektivitet, trivsel og arbejdsglæde i organisationer. 

Formålet med ’Organisationspsykologiuddannelsen’ er at give dig kompetence til at anvende og vurdere aktuel psykologisk viden i dit arbejdsliv. Uddannelsens temaer er udvalgt ud fra de udfordringer og problemstillinger, der kendetegner organisationer i dag, og hvilke dilemmaer og faldgruber udvikling af mennesker i organisationer byder på.
 
Du kommer til at arbejde med:

 • menneskelig adfærd i organisatoriske sammenhænge
 • drivere og hæmmere for udvikling og forandring
 • metoder og strategier til at skabe udviklingsmuligheder i organisationer
 • HR-værktøjer, forandringsprojekter og ledelsesmetoder.

Vælg startdato

 • Før start

  Før uddannelsens start skal du beskrive din motivation og baggrund og konkrete organisationspsykologiske problemstillinger, som du ønsker at behandle under uddannelsen.

  Læs mindre
 • Modul 1

  24.-25. januar 2024, inkl. overnatning. Kl. 9.30 dag 1 til kl. 16.00 dag 2

  Dag 1: Introduktion og arbejde med organisationspsykologiske cases fra hverdagen

  Du får en introduktion til uddannelsens mål, indhold og form og de øvrige deltageres mål med at deltage. Til at forstå og reflektere over sammenhænge, modsætninger og dilemmaer inden for det organisationspsykologiske felt bliver du præsenteret for en metateoretisk refleksionsramme, der anvendes gennem hele uddannelsen.  

  Om eftermiddagen kommer teatergruppen Teaterspektrum på besøg. Sammen undersøger vi, hvordan organisationspsykologiske problemstillinger udspiller sig verbalt og kropsligt i aktuelle cases. Formålet er at dele og analysere konkrete organisationspsykologiske mikroproblemstillinger og afprøve forskellige handlemuligheder. Det bliver både lærerigt, sjovt og fællesskabsopbyggende.  

  Dagen giver dig:

  • en organisationspsykologisk metamodel/forståelsesramme
  • træning i at analysere organisationspsykologiske cases fra forskellige psykologiske perspektiver
  • mulighed for at eksperimentere med forskellige kommunikative greb i trygt selskab med en professionel teatergruppe
  • mulighed for at drøfte vigtige organisationspsykologiske problemstillinger med andre deltagere.

  Dag 2: Motivationsorienteringer i arbejdslivet

  På modulet får du perspektiver på, hvad medarbejdere bliver motiveret af i dag, og hvilke former for organisering, feedback og ledelse det kalder på. Du får viden om, hvad der fremmer og hæmmer motivation i arbejdet, og du får inspiration til, hvad du kan gøre for at fremme egen og andres motivation i arbejdet.

  Dagen giver dig:

  • indblik i teorier om motivation
  • metoder til at analysere egne og samarbejdspartneres motivationsorienteringer
  • konkrete værktøjer til at arbejde med motivation og arbejdsglæde
  • ekspertoplæg af Helle Hein.
 • Kickoff

  8. februar 2024, kl. 9.00 - 10.30 

  Mellem modulerne mødes du med din læringsgruppe. Her reflekterer I over undervisningens indhold og forbinde det med problemstillinger fra jeres egen praksis.I vil også få til opgave at facilitere en opsamlingsøvelse på et af modulerne.

  På dette første møde aftaler I tidspunkter for de efterfølgende møder i læringsgruppen.  

 • Modul 2

  29. februar 2024, kl. 9.30-16.00

  På modul 2 får du en introduktion til evolutions- og adfærdspsykologiske pointer og redskaber til at analysere og designe adfærdsforandringer i organisationer. Mennesker er kloge, rationelle og selvstændige, men vi er også forudsigeligt irrationelle, hyper sociale dyr. Vores evolutionært udviklede motiver og hjerneprogrammer styrer os ofte ’bag om ryggen’, og vi begår tankefejl og falder i adfærdsfælder. Viden om vores nedarvede bias og adfærdsparatheder kan hjælpe os til at træffe bedre beslutninger og gøre det lettere at samarbejde og få gjort det, vi gerne vil.

  Dagen giver dig:

  • viden om vores evolutionært nedarvede hjerneprogrammer og fundamentale motiver
  • viden om centrale tankefejl og adfærdsfælder i grupper og organisationer
  • redskaber til analyse og design af adfærd, samarbejde og beslutningsprocesser.

 • Modul 3

  14. marts 2024, kl. 9.30-16.00

  På modul 3 bliver du præsenteret for de nyeste strømninger inden for organisationspsykologien med Frederic Laloux’ organisationsmodel TEAL og professionelle læringsfællesskaber.

  Du arbejder undersøgende med, hvilke værdier, idealer og kompetencer fremtidens organisationer skal bygge på, og hvilke dilemmaer der kan opstå med selvledelse og decentral beslutningskraft.

  Du får begreber til at diskutere organisationers psykologiske modenhed, og hvilke psykologiske krav TEAL stiller. Du får kompetence til at omsætte og afprøve disse idéer i din egen organisation.

  Dagen giver dig:

  • viden om læring, selvledelse, helhed og evolutionært formål i organisationen
  • træning i at omsætte idéer til handling
  • træning i at håndtere centrale dilemmaer i fremtidens organisation
  • en case fra en organisation, der arbejder med TEAL
  • begreber til at analysere organisationers psykologiske modenhed.
 • Modul 4

  10. april 2024, kl. 9.30-16.00

  Modul 4 fokuserer på, hvordan gruppers psykologiske modenhed påvirker tænkning og adfærd i gruppen. Jacob Alsted giver dig indblik i, hvorfor det ikke altid er lige let at bevare et åbent, fleksibelt og professionelt mindset, selvom idealet er, at alle kan reflektere, tale og tænke frit i organisationen.

  Dagen giver dig:

  • viden om følelser og gruppedynamiske processers betydning for gruppers modenhed og præstationsevne
  • begreber til at analysere gruppedynamiske processer
  • metoder til at opbygge lærings- og præstationsfremmende samspil
  • forståelse af projektioners betydning i udviklings-, lære- og beslutningsprocesser i grupper.
 • Modul 5

  24. april 2024, kl. 9.30-16.00

  På modul 5 får du en introduktion til systemisk og narrativ organisationspsykologi. Du får viden om, hvordan du kan bruge narrative ideer og begreber til at facilitere læring og udvikling i arbejdsfællesskaber, samt meningsfuldt arbejde med strategi og forandringsprocesser. Du får inspiration til, hvordan negative interaktionsmønstre, uværdige positioner og konflikter kan opløses.   

  Dagen giver dig:

  • viden om narrativer betydning for organisation, trivsel, samarbejde og læring 
  • metoder og begreber til at facilitere læring og forandring i egen organisation
  • mulighed for at styrke din vurderingsevne gennem at reflektere struktureret over konkrete dilemmaer og problemstillinger i eget og andres arbejdsliv.
 • Modul 6

  16. maj 2024. kl. 9.30-16.00

  På modul 6 samler du og resten af holdet op på uddannelsens mål og indhold, og I giver hinanden sparring på problemstillinger og projekter. I reflekterer over etiske problemstillinger ved psykologisk intervention i organisationer. Efter frokost bliver du vejledt om eksamensopgaven.

  Dagen giver dig:

  • et overblik over hele uddannelsen og det teoretiske landskab
  • metateoretiske begreber og modeller til analyse og handlingskvalificering
  • sparring om eksamensopgaven.
 • Eksamen

  Eksamensformen er en caseopgave, hvor du beskriver et fagligt og professionelt problem fra din praksis, som har din særlige interesse eller opmærksomhed. Casen må gerne bygge på systematiske observationer og undersøgelser fra din organisatoriske kontekst. Det skriftlige produkt skal maks. være på 12, 16 eller 20 sider for en, to eller tre studerende. 

  Ved gruppeaflevering er indledning, problemformulering og konklusion fælles for gruppen, mens I ved den øvrige tekst skal angive, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af teksten. Bedømmelsen er individuel. Forud for eksamen modtager du to timers individuel vejledning. Efter den nye eksamensbekendtgørelse er du automatisk tilmeldt eksamen. Framelding tæller som et eksamensforsøg og vil være det første ud af tre mulige.

  ’Organisationspsykologiuddannelsen’ kan meriteres som valgfrit modul på ’Diplomuddannelsen i projektledelse’ (10 ECTS-point) eller ’Diplomuddannelsen i ledelse’ (10 ECTS-point).

Hvem underviser?

Jesper Dybdal

Jesper Dybdal
Lektor i pædagogisk psykologi på Københavns Professionshøjskole

Jesper er fagansvarlig for ’Organisationspsykologiuddannelsen’. Han har en bred erfaring i emnet og har tidligere været leder og konsulent i den kommunale forvaltning af børne- og ungdomsområdet. Jesper er optaget af muligheder og omstændigheder i menneskets udvikling og læring i organisatoriske rammer. 

Jacob Alsted

Jacob Alsted
erhvervsforsker, ph.d. og cand.scient.pol., Haslund & Alsted

Jacob har mange års erfaring med organisations- og lederudvikling og er medforfatter til bøgerne ’Ledelse og medarbejdere – samarbejdets psykologi’ og ’Sex, sladder og stress i organisationer’. Hans ph.d.-afhandling omhandler menneskers motivation, og hvordan den påvirker ledelse i organisationer.

Helle Hedegaard Hein

Helle Hedegaard Hein
Selvstændig forsker, foredragsholder, konsulent og forfatter

Helle Hedegaard Hein (1970), cand.merc., ph.d. har forsket i motivation og ledelse i mere end 10 år. Først i sundhedsvæsenet og senere på Det Kongelige Teater, som hun i cirka fire år har brugt som laboratorium til at udvikle ny motivations- og ledelsesteori baseret på hendes egen arketypemodel.
Hun er p.t. engageret i forskellige forskningsprojekter, der alle fokuserer på forskellige aspekter af motivation og ledelse, herunder stress og rammerne for vidensarbejde.
Hun er blandt andet forfatter til bøgerne 'Primadonnaledelse', 'Når talent forpligter', og er lige nu aktuel med hendes helt nye bog ’Når stress skyldes mangel på mening’.

Uddannelsens form

’Organisationspsykologiuddannelsen’ er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring. Du bliver undervist efter principperne om ’blended learning’:

 • Dynamisk og problembaseret læring: Du møder teoretiske ekspertoplæg, caseanalyser, onlinefaciliterede læringsgrupper og gruppediskussioner.
 • Refleksion over praksis: Du mødes virtuelt med din læringsgruppe, og mellem hvert modul har du lejlighed til at diskutere og reflektere over praksis. Første møde faciliteres af underviseren og skydes i gang med en kort videointro til code of conduct og teknik. Dernæst skifter værtsrollen fra gang til gang. Som start på hvert modul skiftes læringsgrupperne til at facilitere ½ times opsamling fra sidste modul. 
 • Forberedelse: Dit udbytte afhænger af, at du forbereder dig. Derfor skal du afsætte tid mellem modulerne til at forberede dig med litteratur og filmklip. Et fast element er ½ - 1 times onlinelæringsgruppe.
 • Onlinelæringsgrupper. Kickoff af læringsgrupper sker efter modul 1.
 • Selvrefleksion: Undervisningen prioriterer tid og rum til, at du kan reflektere over egen rolle og egen adfærd. Vi opfordrer til, at du løbende nedfælder dine refleksioner i din notesbog.
 • Konkrete cases og egen virkelighed: Teori, metoder og perspektiver bliver i høj grad tænkt ind i din egen arbejdsvirkelighed. Vi bruger dine konkrete erfaringer og inddrager relevante cases til brug for fælles analyse. 
 • Eksamen: Du afslutter uddannelsen med eksamen på diplomniveau (10 ECTS).
 • Bøger: Du skal forvente at anskaffe 3 grundbøger. ca. pris 1.500,- kr.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7. Og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Tag en kollega med til medlemspris

’Organisationspsykologiuddannelsen" er et af de kurser, hvor du kan øge dit udbytte betydeligt, hvis du deltager sammen med en kollega. Det giver jer mulighed for at sparre med hinanden undervejs, og det er langt mere sandsynligt, at I får brugt de lærte metoder og værktøjer efter kurset.

Tilmeld dig sammen med en kollega på kurset inden 30. juni 2024. Så får I det begge til medlemspris.

Når I har tilmeldt jer, så skriv til Line Holm Vang på [@djoef.dk], så sørger hun for, at I får rabatten.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 21 tidligere deltageres tilfredshed.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  37.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  32.400 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 24.-25. jan: Modul 1 med overnatning
  8. februar: Kickoff af læringsgrupper online
  29. februar: Modul 2
  14. marts: Modul 3
  10. april: Modul 4
  24. april: Modul 5
  16. maj: Modul 6
 • Uddannelsens referencenr.
 • 38066
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  15. januar 2024 kl. 12:00


  Afmeldingsfrist
  24. december 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Line Holm Vang

  Line Holm Vang
  Kursuskoordinator
  lic@djoef.dk
  33 95 01 96

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle