]]>

Kursus

Strategisk problemløsning

Lær at opstille og analysere strategiske valgmuligheder i effektive beslutningsoplæg.

Startdato og sted

04. november 2024
København Ø

Varighed

2 dage
09:00-16:00

Pris

10.200 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder med analyser, innovation eller strategisk planlægning som en del af virksomhedens samlede strategi. 

Du har ansvaret for, at ledelsen får de bedste beslutningsgrundlag. Du kan fx være projektleder eller procesejer.

Du ønsker at forbedre hastigheden og kvaliteten af strategiske beslutningsprocesser og at fremme bedre prioriteringer og løsninger.

På kurset lærer du at:

 • fremme struktureret tænkning og strategisk problemløsningsmetode
 • rammesætte de væsentlige udfordringer og løse de rigtige problemer 
 • analysere baggrundsårsagerne til problemerne 
 • idégenerere og designe nye og kreative løsninger 
 • validere idéer og løsninger gennem hurtige prototyper 
 • udarbejde klare og tydelige beslutningsoplæg.

Kursets indhold

Kurset i strategisk problemløsning er et intensivt forløb, der giver dig metoder til at arbejde mere struktureret med strategiske beslutningsprocesser. Du får konkrete værktøjer til at designe bedre løsninger og udarbejde strategiske beslutningsoplæg for ledelsen med tydelige til- og fravalg. 

På 2 dage gennemgår og afprøver du en samlet metode til strategisk problemløsning. Metoden kombinerer en analytisk tilgang med mere kreative tilgange til idégenerering. 

Efter kurset har du en metoderamme, du kan anvende på strategiske problemstillinger, enten som enkeltelementer eller som en samlet proces.

 • Før start

  Du skal afsætte tid til at forberede dig inden kurset. Du skal læse en håndfuld artikler, svare på et fokuseret spørgeskema og se enkelte introduktionsvideoer. 
  Læs mindre
 • Dag 1

  4. november 2024, kl. 9 - 16
  Sted: Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø

  Du får en introduktion til struktureret tænkning og strategisk problemløsningsmetode. Fokus er på at rammesætte og analysere dit problem. 

  Du får træning i konkrete værktøjer og teknikker til:

  • den rette framing og definition af problemet (fx SCQA-metoden) 
  • nedbrydning af problemet for at finde frem til de vigtigste årsager (fx issue-træer) 
  • planlægning og prioritering af analyser af problemets årsager 
  • opbygning af reelle indsigter i problemet på baggrund af de vigtigste analyser.
 • Dag 2

  5. november 2024, kl. 9 - 16
  Sted: Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø

  Du arbejder med metoder til hurtig læring, generering af kreative nye løsninger og validering gennem opbygning og test af prototyper til løsninger. 

  Du får træning i konkrete værktøjer og teknikker til:

  • idégenerering via fx bedre brainstorming i grupper og brug af ’benspænd’ 
  • løsningsdesign og prototyper – korrekt opstilling af løsningsmuligheder og prototyper 
  • opstilling og test af kritiske forudsætninger, fx Playing 2 Win-metoden 
  • opbygning af beslutningsoplæg – logisk top-down-præsentation.

Hvem underviser?

Lasse Qvist

Lasse Qvist
Management Consultant, Implement Consulting Group

Lasse er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet. Han har praktisk erfaring som projektleder af større analyse- og styringsopgaver i den offentlige sektor bredt, dog særligt i centraladministrationen. Han hjælper offentlige virksomheder med at løse komplekse problemer, etablere hensigtsmæssige styringsrelationer samt prioritere i og effektivisere opgavevaretagelsen. Tidligere har Lasse arbejdet som embedsmand, først med fællesstatsligt indkøb og siden som direktionssekretær  - begge dele i Moderniseringsstyrelsen (nu Økonomistyrelsen).

Kursets form

Kurset ’Strategisk problemløsning’ veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser i mindre grupper, refleksion og erfaringsudveksling i plenum. Undervisningen tager udgangspunkt i teori og cases, men lægger vægt på, at deltagerne afprøver metoden selv.

Du afslutter kurset med at udarbejde en læringsplan for, hvordan du følger op på dine egne læringsmål og sikrer effekt af træningen.

Tag en kollega med til medlemspris

’Strategisk problemløsning’ er et af de kurser, hvor du kan øge dit udbytte betydeligt, hvis du deltager sammen med en kollega. Det giver jer mulighed for at sparre med hinanden undervejs, og det er langt mere sandsynligt, at I får brugt de lærte metoder og værktøjer efter kurset.

Tilmeld dig sammen med en kollega på kurset inden 30. juni 2024. Så får I det begge til medlemspris.

Når I har tilmeldt jer, så skriv til Margit Jørgensen på dk¤djoef¤maj, så sørger hun for, at I får rabatten.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 34 tidligere deltageres tilfredshed.

Kurset burde alle akademikere komme på - uanset privat eller offentlig sektor. Man får under kurset præsenteret og prøver kræfter med brugbare teknikker til at nedbryde og omsætte problemstillinger til brugbare løsninger. En approach til anderledes tænkning, som kan bruges i mange sammenhænge.
Charlotte Mikladal, Direktoratet for Kriminalforsorgen

"Strategisk problemløsning" er et rigtig godt kursus, som giver et nyt blik på, hvordan man kan løse problemer og nogle nye, spændende måder at gribe det an på.
Johan Flyvbjerg, Specialkonsulent, Styrelsen for Forsyningssikkerhed

Kurset kan henvende sig til alle medarbejdere, som i en eller anden form arbejder med, at løse større og mindre problemer i en organisation og virksomhed. Dertil giver kurset en enorm vigtig indsigt i, hvordan man arbejder med selve problemets kerner, og at rammesætning af løsninger ift. kontekst og forventninger er helt afgørende.
David Østergaard, Fuldmægtig, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Hjørring

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  11.800 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  10.200 kr. (ekskl. moms)
 • Kursets referencenr.
 • 38442
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  4. oktober 2024 kl. 09:00


  Afmeldingsfrist
  4. oktober 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Margit Jørgensen

  Margit Jørgensen
  Kursuskoordinator
  maj@djoef.dk
  33 95 98 73

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle