]]>

Kursus

Agile projekter

Valgfrit modul på Diplomuddannelsen i projektledelse. Få forståelse for og indsigt i agile værktøjer, og øg dine kompetencer inden for agil projektledelse.

Startdatoer

26/10-23
København V
24/10-24
København V

Varighed

3 dage
09:00 - 16:00

Pris

9.150 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender modulet sig til?

Du er projektleder, projektkoordinator eller projektdeltager. 

Modulet er relevant, hvis du vil arbejde med agile projekter, og du mangler indsigt i agile planlægningsværktøjer, roller og fremdrift.

Du kan tage ’Agile projekter’ som en del af Diplomuddannelsen i projektledelse, men du kan også tage modulet alene.

Modulet giver dig:

 • indsigt i at planlægge agile projekter
 • metoder til at følge op på fremdriften i agile projekter
 • kompetencer til at håndtere dialogen med styregrupper
 • metoder til at reagere på komplekse uforudsete risici i agile projekter
 • viden til at analysere og diskutere problemstillinger i forbindelse med ledelse af agile projekter.
 

Modulets temaer og opbygning

På modulet ’Agile projekter’ bliver du trænet i at facilitere og gennemføre agile projekter i praksis, og du styrker dine kompetencer inden for projektnedbrydning, planlægning og prioritering. Du bliver præsenteret for en lang række konkrete værktøjer og får indsigt i, hvordan du bruger værktøjerne i konkrete projekter. Du lærer at sammenholde din ledelsesstil med de konkrete værktøjer for at sikre et effektivt samspil gennem hele projektet. 

Du arbejder med temaerne:

 • projektledelseskultur
 • grundlæggende agilteori
 • agile principper
 • agile metoder
 • agile værktøjer
 • agil organisering og agile roller
 • agile projektmodeller

Opbygning
Undervisningsdage: 3 dage
ECTS-point: 5 ECTS-point
Djøfs Kurser og Uddannelser udbyder det valgfrie modul i samarbejde med DTU.

Vælg startdato

 • Før start

  Som forberedelse til den første dag observerer og reflekterer du over din egen projektledelse i organisationen. 
  Læs mindre
 • Dag 1

  26. oktober 2023, kl. 09.00 - 16.00

  Den første dag giver dig et overblik over de agile begreber i en projektkontekst. Du får en forståelse for de agile principper, og hvordan din organisatoriske kontekst spiller ind på dem. 

  Du bliver trænet i at starte agile projekter op, og hvordan du skaber system i beslutningsprocesser og leverancer. I løbet af dagen arbejder du med visualisering af projektet. 

  Dagen giver dig indblik i: 

  • timeboxing
  • roller og ansvarsområder
  • læringskurven i agile projekter
  • agile projektinitieringsdokumenter
  • agil retrospective.

  Du forbereder dig til dag 2 ved at afprøve værktøjerne i dit eget projekt. Dine observationer og iagttagelser nedskriver du som feltnoter og tager med på dag 2.

 • Dag 2

  9. november 2023, kl. 09:00 - 16:00

  På dag 2 bliver du præsenteret for en række værktøjer til nedbrydning af dit projekt. Værktøjerne udgør essensen af den agile planlægning.

  Dagen har karakter af at være en workshop, hvor du aktivt afprøver nedbrydningsværktøjerne. Du arbejder med at estimere og prioritere opgaver, og du afslutter dagen med at lære om agil risk management. 

  Dagen giver dig:

  • indsigt i at bruge ’user stories’
  • indsigt i at prioritere ud fra ’MoSCoW’-metoden
  • færdigheder i at estimere ud fra ’planning poker’
  • indsigt i agil risk management.

  Du forbereder dig til dag 3 ved at bruge værktøjerne på dit eget projekt i din organisation. Du skriver dine observationer og iagttagelser ned som feltnoter og tager dem med på dag 3.

 • Dag 3

  23. november 2023, kl. 09:00 - 16:00

  På dag 3 får du indblik i, hvordan du kan følge op på fremdrift i agile projekter. Du får konkrete værktøjer til at monitorere fremdriften, og du bliver trænet i de dialoger, som hører til hvert enkelt værktøj. Du får også træning i projektledelse i forbindelse med skift af iterationer og sprints.

  Dagen giver dig:

  • kompetencer i brugen af ’burn-down’- og ’burn up’-charts
  • færdigheder i at bruge informationsradiator
  • evner til at facilitere stand-up-meetings
  • indsigt i demo ved sprintafslutning.
   

Hvem underviser?

Lasse Borris Sørensen

Lasse Borris Sørensen

Lasse er den danske ambassadør for den agile projektmodel AgilePM (tidligere DSDM). Han driver til daglig konsulenthuset Plan A Projects. Han løser opgaver inden for agil projektledelse i både offentlige og private organisationer. 

Kursets form og didaktik

Diplomuddannelsen i projektledelse har et stærkt fokus på at skabe transformativ læring gennem aktionslæring. Ny forskningsbaseret teori bliver kombineret med øvelser i at praktisere projektledelse og evnen til at eksperimentere med dit projektlederskab i egen praksis. 

Resultatet er et bæredygtigt grundlag for at anvende det lærte i egen organisation. Gennem undervisningen på modulet danner du empiri via iagttagelser af praksis og eksperimenter, der relaterer sig til en konkret problemstilling i dit projekt i egen organisation. Denne problemstilling kan du tage videre med i eksamensopgaven, fordi empirien, du har beskrevet i feltnoter, kan indgå som bilag til det skriftlige produkt.

Ved afslutningen af modulet har du allerede samlet den væsentligste empiri til eksamen, fordi det er en del af den læring, der sker på modulet. Eksamen er en del af den transformative læringsproces, hvor du også bedømmes på dine kompetencer i praksis. Eksamen involverer derfor din anvendelse af det tillærte i projekter fra din egen organisation, der gør det muligt at vurdere, hvad du kan, og ikke kun, hvad du ved. 

Eksamensform

Du afslutter ’Agile projekter’ med en mundtlig eksamen kombineret med et skriftligt produkt. Den mundtlige eksamen og det skriftlige produkt behandler problematikker og udfordringer i dine projekter i din organisation. Den skriftlige del har form af en rapport, der omhandler udvalgte områder i dit projekt. Du kan gennemføre eksamen individuelt eller i en gruppe på to eller tre studerende. Bedømmelsen sker ud fra modulets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

Få et samlet overblik over uddannelsen Diplomuddannelsen i projektledelse.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 28 tidligere deltageres tilfredshed.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  10.600 kr. (momsfri)
 • Medlemmer
  9.150 kr. (momsfri)
 • Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. bøger (ca. 1.500 kr.).
 • Dato og tidspunkt
 • 26. oktober 2023
  9. november 2023
  23. november 2023

  Alle dage fra kl. 09.00 - 16.00

  Aflevering d. 8. december og eksamen d. 15. december 2023

 • Kursets referencenr.
 • 37281
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  27. september 2023 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  26. september 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Aggergaard Johnson

  Christina Aggergaard Johnson
  Koordinator
  caj@djoef.dk
  33 95 98 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle