]]>

Kursus

Den intensive projektlederuddannelse

Bliv eksamineret projektleder på diplomniveau. Uddannelsen er et komprimeret forløb og giver dig alle redskaberne til at løse de opgaver og udfordringer, du møder som projektleder.

Startdato og sted

04. september 2024
København Ø

Varighed

6 dage samt eksamen
09:00-16:00

Pris

32.300 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Du ønsker hurtigt at forbedre dine evner til at styre og lede projekter. Du er projektleder eller opgaveleder, og du leder en eller flere projektdeltagere.

Du kan være forholdsvis ny eller erfaren i lederrollen – dit mål er at blive mere effektiv til at drive opgaveløsningen og til at engagere de mennesker, du har i teamet.

På dette komprimerede forløb får du alle de væsentligste projektlederkompetencer og en diplomeksamen med 5 ECTS-point. Ved tilmelding skal du kunne dokumentere 2 års relevant erhvervserfaring og en bestået uddannelse på minimum erhvervsakademiniveau eller derover.

Du kan også tage de to moduler ’Grundlæggende projektledelse’ og ’Videregående projektledelse’ som selvstændige kurser.

På uddannelsen får du:

 • indblik i terminologien inden for projektledelse
 • overblik over de væsentligste værktøjer til projektstyring fx målsætning og interessenthåndtering
 • metoder til at udarbejde en projektbeskrivelse
 • træning i at følge op og styre projektet
 • indblik i agil projektledelse
 • feedback på din evne til at lede en gruppe
 • forståelse for dit ansvar for projektets effektskabelse
 • metoder til at lede møder og workshops
 • redskaber til involvering og kommunikation
 • værktøjer til at motivere, engagere, involvere og arbejde konstruktivt med modstand. 

Uddannelsens indhold

’Den intensive projektlederuddannelse’ tager dig fra A til Z inden for projektledelse. Du får redskaber til de opgaver og udfordringer, du kan møde i dit arbejde som projektleder. Du får både et velafprøvet teoretisk afsæt og et direkte anvendeligt sæt af både projektredskaber og ledelsesgreb, som du kan bruge med det samme i dine egne projekter.

Du møder fagligt velfunderede undervisere, som selv er aktive projektledere. De har været i alle de projektsituationer, du indgår i, og kender de udfordringer, du møder. De giver dig viden og træning tilpasset din kontekst hele vejen igennem uddannelsen.

Opbygning:

7 undervisningsdage fordelt på 3 moduler:

 • Grundlæggende projektledelse
 • Videregående projektledelse
 • En eksamen på diplomniveau (5 ECTS-point), der dokumenterer din viden og dine færdigheder inden for projektledelse.  

De 5 ECTS-point kan du bruge, hvis du tager andre diplomuddannelser, fx ’Diplomuddannelsen i ledelse’.

 • Før start

  Inden start udfylder du en effektmålsætning med klare mål for den læring, du og din nærmeste leder ønsker, du skal have ud af uddannelsen. Derudover læser du en række artikler.
  Læs mindre
 • Modul1

  4.-5. september
  Sted: Folke Bernadottes Allé 45, København Ø

  Det grundlæggende modul giver dig alle elementerne til at styre et projekt. Du får indblik i de særlige karakteristika, der er ved projektarbejdsformen og projektlederrollen, og vi giver overblik over de væsentligste værktøjer og metoder, du kan bruge i projektets forskellige faser.

  Modulet giver dig:

  • indblik i kendetegn ved projekter og projekters natur – forskellige projekttyper
  • forståelse for projektorganisering – roller, ansvar og samarbejde
  • teknikker til målformulering med definition af formål, leverancer og succeskriterier, og hvordan du bruger målhierarkiet
  • træning i at analysere og håndtere interessenter
  • metoder til at forankre projektet i dets omgivelser
  • værktøjer til milepælsplanlægning og forskellige planlægningsniveauer
  • træning i at analysere og håndtere projektets risici.
 • Modul 2

  Videregående: 21.-22. okt. samt 18.-19. nov.
  Virtuel vejledning vedr. eksamen: 22. nov. kl. 10-12
  Eksamen: 17 dec.
  Sted: Folke Bernadottes Allé 45, København Ø

  På overbygningsmodulet får du konkrete værktøjer til at styre og lede projekter og til at sikre gevinstrealiseringen af projektet. Du træner dig samtidig til bedre kommunikation og mødeledelse i dine projekter.

  Modulet giver dig:

  • styrkede kompetencer i projektstyringsværktøjerne
  • træning i at lede projekter og skabe fremdrift og effekt
  • indblik i at skabe engagement i projektgruppen ved at facilitere og lede møder effektivt og energiskabende
  • værktøjer til at lede ud fra projektdeltagernes præferencer og forskellige lederstile i et projekt
  • metoder til gevinstkortlægning
  • metoder til at skabe forretningseffekt gennem adfærdsændringer
  • træning i at kommunikere med og håndtere forskellige typer af målgrupper og interessenter
  • træning i at forebygge eller håndtere modstand
  • metoder til iscenesættelse og facilitering, fx drejebøger og mødeledelse
  • indblik i at agere ud fra de agile principper
  • værktøjer til forandringsledelse og til at drive forandringsprocesser.

Hvem underviser?

Undervisere fra Implement

Undervisere fra Implement

Undervisere fra Implement, der alle har stor erfaring med projektledelse.

Uddannelsens form

Undervisningen på ’Den intensive projektlederuddannelse’ veksler mellem teori, værktøjer, forskning og eksempler kombineret med øvelser og refleksioner over egen praksis. Fokus er på, at du kan bruge de lærte redskaber og metoder i praksis; derfor vil du arbejde med egne og andres projekter undervejs på uddannelsen.

Du får løbende feedback på din ledelse af projekter, og du får rig mulighed for at diskutere projektarbejdsformens fordele og ulemper med de øvrige deltagere.

Undervejs på uddannelsen forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. Log på portalen fra en browser, lige når du har brug for det, og lær de andre deltagere og underviserne at kende allerede før start.

Eksamen:

Du går til eksamen i det valgfrie modul ’Projektledelse’. Du skriver først en synopsis ud fra en konkret udfordring på 5-7 sider, ekskl. forside og bilag. Du har mulighed for at få gruppevejledning til opgaven. Derefter går du til en 30-minutters mundtlig eksamen med censor, hvor du har forberedt en 10-minutters præsentation ud fra din synopsis.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  36.500 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  32.300 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 04. september kl. 09:00 - 17. december kl. 16:00, 2024
 • Kursets referencenr.
 • 39159
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  4. august 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  4. august 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Margit Jørgensen

  Margit Jørgensen
  Kursuskoordinator
  maj@djoef.dk
  33 95 98 73

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle