]]>

Kursus

Digitaliseringsklar lovgivning for praktikere

Lær metoder til, hvordan du i praksis udformer digitaliseringsklare regler i love og bekendtgørelser.

Startdato og sted

18. juni 2024
København K

Varighed

1 dag
09:00-16:00

Pris

5.200 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du er medarbejder i fx en styrelse eller i et departement. Som fagekspert arbejder du med at udforme indholdet til konkrete love og bekendtgørelser. 

Du vil gerne kende metoderne til, hvordan du bidrager til at udarbejde digitaliseringsklare regler. 

Du savner gode eksempler, og du vil gerne bringe dine egne erfaringer i spil i en faglig kontekst blandt ligesindede eksperter.

På kurset får du:

 • eksempler på modeller til at håndtere digitaliseringsklar lovgivning og konkrete cases
 • viden til at understøtte digitaliseringsklar lovgivning aktivt i din egen organisation
 • praktiske eksempler på at tænke digitaliseringsklar lovgivning ind tidligt i den politiske beslutningsproces
 • metoder til at kortlægge potentialet for regelforenkling i lovgivningen i en digital tidsalder 
 • indblik i fagstyrelsernes roller og opgaver i et policyforløb/politikudviklingsforløb gennem konkrete cases
 • sparring på højt niveau med ligesindede eksperter, der arbejder med de samme juridisk-digitale problemstillinger som dig.
 
 

Kursets indhold

En væsentlig udfordring, når du arbejder med digitaliseringsklar lovgivning, er dels tidsforbruget til opgaven, og dels at du får startet forløbet op tidligt. Kurset ’Digitaliseringsklar lovgivning for praktikere’ giver dig værktøjer og metoder, der samlet set giver dig et bedre grundlag for at kortlægge implementeringskonsekvenserne og forenklingsmulighederne af lovinitiativer. Du bliver godt klædt på til at bidrage til, at de politiske aftaler følger principperne for digitaliseringsklar lovgivning.  

Du kommer hjem med konkrete idéer til dit eget arbejde med digitaliseringsklar lovgivning, og du kan trække på konkret inspiration fra cases og drøftelser med andre deltagere om, hvordan en organisation skaber de bedste vilkår for at udforme digitaliseringsklar lovgivning. 

 • Før start

  Før kursusstart deltager du i en survey om dine erfaringer og udfordringer med digitaliseringsklar lovgivning. Surveyen bidrager til egne refleksioner over organiseringen og håndteringen af det regelforberedende arbejde i din organisation. Besvarelserne hjælper også underviserne med at forberede og justere kurset i forhold til dine og de andre deltageres behov. 

  Du læser også enkelte udvalgte materialer som forberedelse.
  Læs mindre
 • Dagens opbygning

  18. juni 2024, kl. 9.00 - 16.00

  På kurset får du indblik i flere myndigheders praktiske erfaringer med at udvikle digitaliseringsklare love og bekendtgørelser. Erfaringerne bliver præsenteret i konkrete cases.

  Dagen giver dig:

  • overblik over og indsigt i regler og vejledninger for digitaliseringsklar lovgivning
  • metoder til at afdække regelforenklingspotentialer på et retsområde 
  • træning i at sikre, at enhver gennemgang af eksisterende lovgivning og ny lovgivning tager højde for principperne om digitaliseringsklar lovgivning
  • viden om andre myndigheders tilgang til digitaliseringsklar lovgivning
  • mulighed for sparring om forholdene i egen organisation.
   
 • Spørgesession

  Ca. to måneder efter kurset kan du deltage i en onlinespørgesession, hvor du sammen med de øvrige deltagere har mulighed for at stille spørgsmål til underviserne – både i lyset af det, du har lært på kurset, og det, du har erfaret siden sidst. Underviserne vil også uddybe evt. pointer, som kan være opstået på baggrund af fx ny praksis.

  Sessionen foregår via platformen Zoom og har en varighed af ca. 30 min.

Hvem underviser?

Kristoffer Nilaus Olsen

Kristoffer Nilaus Olsen
Chefkonsulent, Sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning, Digitaliseringsstyrelsen

Kristoffer har siden 2018 været primær drivkraft på etableringen af sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning i Digitaliseringsstyrelsen. Kristoffer har rådgivet EU-Kommissionen og en række udenlandske myndigheder om udformningen af mekanismer til at sikre, at deres lovgivning bliver digitaliseringsklar. Kristoffer er uddannet inden for økonomi og informatik og har, før han kom til Digitaliseringsstyrelsen, arbejdet i en årrække som managementkonsulent med speciale i offentlig digitalisering.

Claus Ulrich Schousboe

Claus Ulrich Schousboe
Chefjurist, Erhvervsstyrelsen

Siden 2012 har Claus været chefjurist i Erhvervsstyrelsen, og han har bl.a. erfaring med de mange forskellige bestræbelser på digitalisering og digital understøttelse af lovgivningen og lovgivningsprocessen. Claus har udarbejdet og rådgivet om lovgivning og regler siden 2003. Han har indgående erfaring med de mange praktiske og juridiske problemstillinger, der kan opstå, når man udarbejder bestemmelser og skal få dem til at ”leve i virkeligheden”, og når man senere skal fortolke på bestemmelserne.
Louise Ostenfeld Brynald

Louise Ostenfeld Brynald
Chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen

Louise har 12 års erfaring inden for policyudvikling og lovarbejde i Erhvervsstyrelsen. Som chefkonsulent i Erhvervsstyrelsens juridiske stabsfunktion underviser og rådgiver Louise bl.a. styrelsens lovskrivere i at sikre, at styrelsens lovgivning bliver digitaliseringsklar.
Mathilde Ibsen

Mathilde Ibsen
Kontorchef, Erhvervsstyrelsen

Mathilde er ekspert i kombinationen af policy og it-udvikling. Mathilde er ansvarlig for Virk.dk, som er virksomhedernes indgang til ca. 1.500 selvbetjeningsløsninger fra offentlige myndigheder. Hun er bl.a. ansvarlig for, at Erhvervsstyrelsens it-systemer er stabile, sikre og velholdte. Endvidere driver Marthilde styrelsens sekretariat, der leverer policy-bistand, når IT-løsninger skal omsættes til gode beslutningsoplæg.

Kursets form

Kurset ’Digitaliseringsklar lovgivning for praktikere’ veksler mellem oplæg, diskussioner, cases og workshops. 

Undervisernes faglige og undervisningsmæssige tilgang er praktisk og løsningsorienteret med fokus på konkret anvendelighed. Du bliver derfor både præsenteret for teori og praktiske værktøjer.

Du får det største udbytte, hvis du inden kurset har sat dig ind i, hvordan din organisation har organiseret arbejdet omkring digitaliseringsklar lovgivning, og hvilke vejledninger, tjeklister eller andet I allerede har.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater.

Det siger tidligere deltagere


Nyttig viden om udarbejdelse af digitaliseringsklar lovgivning og fin formidling
Erik Møller, Fuldmægtig, Energistyrelsen

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  6.200 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  5.200 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 18. juni 2024, kl. 9.00 - 16.00
 • Kursets referencenr.
 • 38547
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  10. juni 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  18. maj 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Karin Rasmussen

  Karin Rasmussen
  Kursuskoordinator
  kir@djoef.dk
  33 95 98 33

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle