]]>

Kursus

Organisation, udvikling og samskabelse

Modul 3 – obligatorisk modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Du udvikler din evne til at forstå og håndtere ledelsesmæssige, organisatoriske og strategiske udfordringer og arbejde med forandringer og forankring, der skaber værdi for organisationen.

Startdatoer

27/08-24
København K
05/09-24
København V
Venteliste
06/02-25
København K
25/02-25
København K
26/08-25
København K
11/09-25
København K

Varighed

6 dage
09:00-16:00

Pris

18.900 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender modulet sig til?

Du er leder eller uformel leder og har brug for en solid indføring i strategi- og organisationsforståelse. Du ønsker at udvikle dine evner til at igangsætte og vurdere styringsmæssige og strategiske tiltag i din organisation.

Du kan tage ’Organisation, udvikling og samskabelse’ som en del af Diplomuddannelsen i ledelse, men du kan også tage modulet alene.

På modulet får du:

 • indblik i organisationsforståelser, -teorier, -former, -strategier og -koncepter
 • viden om de mange måder at tænke strategi og styring på som leder
 • forståelse for organisatoriske og strategiske processer 
 • kompetencer til at vurdere ledelsesbeslutninger og organisatoriske konsekvenser
 • kompetencer til at kommunikere beslutninger til organisationens forskellige aktører
 • viden om de 17 verdensmåls betydning i en organisatorisk og strategisk sammenhæng
 • færdigheder i at analysere problemstillinger og handlemuligheder på organisatorisk, taktisk og strategisk niveau.
 

Modulets temaer og indhold

På ’Organisation, udvikling og samskabelse’ arbejder du reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier for at kunne realisere målsætninger i din organisation.

Du får et bredt samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige organisationsforståelser og -teorier. Du lærer, hvordan du tilfører mening på forskellig vis til centrale organisatoriske udfordringer i din organisation, og hvordan du kan handle i egen ledelsespraksis. 

Du får indblik i temaerne:

 • Rammevilkår.
 • Organisationsforståelse.
 • Ressourceforståelse.
 • Strategi – stakeholdere – netværk.
 • Styring og ledelsesteknologier.

Opbygning

Undervisningsdage: 6 dage 
ECTS-point: 10 ECTS-point 

Djøf og DTU samarbejder om Diplomuddannelsen i ledelse. Uddannelsen udbydes af DTU, som varetager undervisning og eksamen.

Få et overblik over Diplomuddannelsen i ledelse.

Vær opmærksom på prisstigninger. Se mere under ’Pris og praktisk info’.

Vælg startdato

 • Før start

  Du skal medbringe et opdateret organisationsdiagram fra egen organisation på den første dag.
  Læs mindre
 • Dag 1

  27. august 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  På den første dag arbejder du med begreberne organisation og ledelse, og du får indblik i både traditionelle og mere moderne tilgange til organisering og ledelse. 

  Du får en introduktion til forskellige videnskabsteorier og til fire perspektiver på ledelses- og organisationsudfordringer, som danner rammen for de første tre dage på modulet. Du arbejder med de fire ledelsesmæssige perspektiver i konkrete cases.

  Teorier og metoder bliver præsenteret gennem bl.a. historiefortælling, test, gruppearbejde, plenumdrøftelser og casearbejde.

  Dagen giver dig:

  • introduktion til det organisatoriske felt og videnskabsteori
  • en udfordring af den konventionelle tilgang til organisation (og i stedet organisering)
  • en anden måde at tænke lederen på (og i stedet ledelse)
  • fire perspektiver på ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer og dine muligheder for at agere og handle i disse.

  Som forberedelse til dag 2 afprøver du en perspektivanalyse i egen organisation.

 • Dag 2

  10. september 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  Dag 2 går i dybden med, hvordan du kan få øje på og agere i forhold til det kulturelle i din organisation. Du arbejder med, hvordan det symbolske perspektiv giver helt nye muligheder for at bedrive ledelse på i organisationen.

  Fokus er særligt på meningsskabelse og på, hvordan du kan arbejde med at forankre forandringer. 

  Dagen giver dig:

  • træning i at få øje på det kulturelles og symbolskes betydning i organisationen
  • handlekompetence ud fra det kulturelle og symbolske perspektiv 
  • kompetencer til at arbejde med meningsskabelse
  • muligheder for at arbejde med forandringer i organisationer og forankre ændringer.

  Du forbereder dig til dag 3 ved at eksperimentere med elementer fra dagens emner. Dine observationer tager du med på dag 3.

 • Dag 3

  24. september 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  På dag 3 er omdrejningspunktet de to store perspektiver: det humanistiske og det politiske perspektiv. Du får indblik i, hvad du kan få øje på ud fra de to perspektiver, og hvordan du kan agere. 

  Du bliver præsenteret for forskellige typer af beslutningsprocesser, og hvordan du bruger dem. Du får også en introduktion til at forstå etik i organisationer og konkrete værktøjer til at arbejde med etiske hensyn.

  I løbet af dagen arbejder du med cases og med dine egne erfaringer, og som afrunding afprøver du perspektiverne på en større case. 

  Dagen giver dig: 

  • værktøjer til at arbejde med de humanistiske og politiske perspektiver
  • værktøjer (de fire perspektiver) til at håndtere organisatoriske udfordringer
  • modeller for at agere etisk
  • indsigt i og handlemuligheder i forhold til beslutningsprocesser. 

  Til dag 4 skal du medbringe mission, vision og strategi for din organisation eller enhed.

 • Dag 4

  8. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  Dag 4 går i dybden med strategibegrebet og de mange måder at tænke strategi på. Du får en introduktion til forskellige strategimodeller, og du får indblik i, hvor bredt du kan tænke strategi.  

  Du bliver præsenteret for begrebet legitimitet og dets centrale betydning i forhold til ledelse og strategi, og du arbejder med forskellige ledelses- og styringskoncepter.

  Dagen igennem arbejder du med forskellige metoder, bl.a. test, cases, video og gruppedrøftelser.

  Dagen giver dig:

  • forståelse for det brede strategifelt
  • evnen til at skelne mellem relevante strategitilgange
  • mulighed for at arbejde med legitimitet på en strategisk måde
  • forståelse af ledelseskoncepter og deres betydning i organisationen.

  Som forberedelse til dag 5 har du en dialog om strategi med din chef – med udgangspunkt i dagens emner.

 • Dag 5

  29. oktober 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  På dag 5 arbejder du med otte forskellige strategiske arenaer og med forskellige former for samskabelse/co-creation. Du får konkret indblik i, hvordan du tilrettelægger samskabelsesforløb med brugerdreven innovation.

  Dagens metoder er videoklip, dine egne cases, oplæg, gruppearbejde og fælles opsamlinger.

  Dagen giver dig:

  • træning i at arbejde strategisk på flere arenaer
  • viden om at arbejde med samskabelse på forskellig vis
  • mulighed for at tilrettelægge processer med brugerdreven innovation
  • baggrund for at handle proaktivt i forhold til at inddrage organisationens interessenter. 

  Mulighederne for at bedrive samskabelse i egen organisation undersøges frem mod sidste undervisningsgang.

 • Dag 6

  12. november 2024, kl. 9.00 - 16.00
  Sted: Nørre Voldgade 106, 5. 1358 København K

  På modulets sidste dag arbejder du med forskellige teorier om styring og styringens betydning for arbejdet i organisationer. Du får indblik i, hvordan du implementerer strategier, og hvordan du bruger forskellige oversættelsesteknikker i strategiarbejdet.

  Du bliver præsenteret for oplæg, cases og øvelser, der belyser udfordringerne med at få strategi til at leve i dagligdagen.

  Dagen giver dig:

  • forståelse for de elementer, der er på spil i styring i organisationer
  • kompetencer til at håndtere arbejdet med dilemmaer, krydspres og paradokser 
  • værktøjer til implementering og forankring af strategier.

Hvem underviser?

Troels Schmitto

Troels Schmitto
Lektor i strategi og ledelsesudvikling, DTU

Troels er er cand.scient.pol. fra KU og MPA fra CBS. Troels har bl.a. været økonomichef i Vejdirektoratet, chef for økonomi og IT hos Socialpædagogerne og ledelseskonsulent hos Muusmann.

Kursets form og didaktik

Diplomuddannelsen i ledelse har et stærkt fokus på at skabe transformativ læring gennem aktionslæring. Ny forskningsbaseret teori bliver kombineret med øvelser i at praktisere lederskab og evnen til at eksperimentere med lederskabet i egen praksis.

Resultatet er et bæredygtigt grundlag for at anvende det lærte i egen organisation. Eksamen er en del af den transformative læringsproces, hvor du også bedømmes på dine kompetencer i praksis. Eksamen involverer derfor eksperimenter fra din egen organisation, der gør det muligt at vurdere, hvad du kan, og ikke kun, hvad du ved.

Undervisningen på ’Organisation, udvikling og samskabelse’ består af en løbende vekselvirkning mellem teori og praksis gennem forelæsninger, øvelser og eksperimenter. Du arbejder i en studiegruppe efter din ledelsesmæssige stil fra begyndelsen, men bliver senere blandet med andre, så du får indblik i forskellighederne i kommunikation og diskurser. Det øger din bevidsthed om blinde pletter, og du bliver bedre til at se de mange nuancers muligheder.

Du inddrager problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation til refleksion og til at forankre din læring og ledelsesudvikling. Dine problemstillinger, erfaringer og fortællinger med refleksioner kan indgå i eksamensprojektet. Derfor får du i løbet af modulet øvelser mellem undervisningsdagene, som fokuserer på at observere og indsamle data, du kan bruge til eksamen.

Eksamensform

Du afslutter ’Organisation, udvikling og samskabelse’ med en mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig opgave. Med udgangspunkt i en valgt problemstilling inden for det organisatoriske/ledelsesmæssige/strategiske analyserer du den pågældende udfordring og opstiller handleforslag. Eksamensopgaven indeholder desuden en konkret afprøvning i egen organisation. Her skal det konkrete eksperiment beskrives, og der reflekteres herover i opgaven.

Du kan gennemføre eksamen individuelt eller i en gruppe på to, tre eller fire studerende. Bedømmelsen sker ud fra modulets læringsmål og den gældende eksamensbekendtgørelse.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 80 tidligere deltageres tilfredshed.

Et rigtig godt modul med spændende indhold både i form af undervisning og litteratur. Det hele har været meget professionelt afviklet. Jeg kan varmt anbefale modulet til andre.
Marie Gammelgård-Larsen, Specialkonsulent, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Rigtigt godt kursus, der gør det både nemmere og samtidig mere komplekst/virkelighedsnært at forstå hvordan organisationer fungerer.
Klaus Rubæk, Projektleder, Erhvervsstyrelsen København

Modulet giver en god introduktion til teorier om strategi og organisationsanalyse og viser, hvordan teorierne kan bruges i praksis. Det har været nemt, at tage teorierne med tilbage i det daglige arbejde.
Tobias Bühring, Analysekonsulent, Danmarks Lærerforening - DLF

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  20.900 kr. (momsfri)
 • Medlemmer
  18.900 kr. (momsfri)
 • Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. bøger (ca. 2.000 kr.).

  Vær opmærksom på, at muligheden for medlemsrabat bortfalder fra 1. august. Det gør vi for at leve op til en ny bekendtgørelse om lige uddannelse for alle.

  Derudover stiger priserne fra 13. november.

  Du har mulighed for at vælge forplejning fra. Fravælger du forplejning, trækker vi 120 kr. pr. undervisningsdag fra den samlede pris.

  Dit valg er bindende hele forløbet. Medbragt mad må ikke spises på kursusstedet.

 • Dato og tidspunkt
 • 27. august 2024
  10. september 2024
  24. september 2024
  8. oktober 2024
  29. oktober 2024
  12. november 2024

  Alle dage er fra kl. 9.00 - 16.00

  Eksamensdatoer vil blive udmeldt ved kursusstart
 • Kursets referencenr.
 • 38916
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  20. august 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  27. juli 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursuskoordinator
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle